nieuws

GS akkoord met bouw van 4200 huizen Goudse regio

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Zuid Holland hebben zich achter de bouwplannen in de Goudse regio geschaard. Concreet gaat het om de bouw van 4200 woningen die tot het jaar 2005 moet worden gerealiseerd.

Hiervoor hebben de regiogemeenten Gouda, Waddinxveen en Moordrecht vorig jaar een convenant afgesloten. GS stemmen nu in met de bouw van maximaal 300 woningen bij Moordrecht.

De gemeenten Gouda en Waddinxveen ke 3940 woningen binnen de bebouwingscontouren zelf invullen. Met dien verstande dat er maximaal 1180 woningen in de gemeente Waddinxveen en minimaal 2760 woningen in Gouda worden gebouwd.

Dit besluit betekent dat in Gouda een volwaardige woonwijk Gouda-West Oostpolder kan worden gebouwd.

De uitvoering van de bouwplannen betekenen verder in de praktijk dat er tussen Moordrecht en Gouda een grenswijziging moet plaatsvinden. Na jaren van soebatten is Moordrecht hierover dan ook vorig jaar overstag gegaan.

Naast deze vrijwillige grenswijziging stellen GS verder de eis dat er door de drie gemeenten een vereveningsfonds wordt opgericht. Door dit fonds moet er een financiforle relatie tussen de zogenoemde dure en goedkopere bouwlocaties gaan ontstaan.

Reageer op dit artikel