nieuws

Grotere aannemer kan meer doen voor milieu

bouwbreed

De grotere aannemers en toeleveranciers ke meer bewerkstelligen voor het milieu dan de kleine. Zij hebben meer macht en ke betere garantie verlenen dan de veelal kleine, beginnende bedrijven die milieuprodukten aanbieden of verwerken.

Het is daarom van wezenlijk belang dat juist de grotere aannemers en toeleveranciers daadkrachtig aan het milieu werken.

Dat is de mening van ing. H. Huisman, hoofd produktie van Bouwbedrijf Moes te Zwolle. Hij sprak op een symposium over milieubewust bouwen in de praktijk, gehouden te Zuidlaren door de Cooperatieve Verkoop- en produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten (CVK) te Hilversum. Huisman benadrukte dat het gaat om een groeiproces, waarbij steeds overwogen moet worden wat mogelijk is voor het milieu.

Milieucoordinator

Moes is een voorbeeld van een groter aannemingsbedrijf, met een arbo-milieucoordinator die alle plannen bekijkt. “We beginnen met een gewone, minimaal milieuvriendelijke calculatie”, aldus Huisman. “Daarna kijken we wat haalbaar is. Bij het po Banne-Oost te Amsterdam bijvoorbeeld worden woningen uitgevoerd met begane grond vloeren voorzien van minerale wol, geproduceerd door Verwo te Breda. Ze zijn relatief niet duur, gegarandeerde dekking op de wapening en een geringe doorbuiging.” Andere voorbeelden zijn de toepassing van natuurverf en ontwikkeling van een zonneboiler zonder pomp en mechaniek, op basis van natuurlijke stroming.

Ir. J.H.F. Giezen, architect van ARTeS architecten en adviseurs te Groningen, vertelde over de ontwikkeling van Waterland, een woonwijk in het gebied Drielanden bij Groningen. In september wordt daar de eerste paal geslagen voor een aantal ecologische woningen; de verkoop is inmiddels begonnen. Er komt een biezenvijver voor de zuivering van het ‘grijze’ water, afkomstig van douches en keukens. De toiletten lozen op het ‘zwarte’ gemeenteriool.

Overstek

Typerend voor de ecologische woningen van Waterland is, dat het dak ver oversteekt, gemiddeld 1,20 m buiten de gevel. Giezen: “Om het onderhoud aan de gevel te beperken. De gevels worden van kalkzandsteen met natuurverf, en deels van hout. Het zou zelfs mogelijk geweest zijn om leem te gebruiken.” De overstekken zijn zodanig, dat de laagstaande winterzon toch tot de woning kan doordringen.

Ing. A. Claessens, bouwtechnisch adviseur bij de CVK, besloot het symposium met een lezing over kalkzandsteen. Hij behandelde het aspect gezondheid, zowel met betrekking tot radon-straling als tot geluidhinder. Hij liet onder andere vernieuwde details zien van kalkzandsteen in de woningbouw. Een tot nog toe facultatieve voeg is van nu af aan verplicht; een doorgaande koppeling is vervangen door een verende.

Beide maatregelen moeten de geluidisolatie van woningen uit kalkzandsteen verbeteren. Ook dat is een bijdrage aan een gezonde woonomgeving, en daarmee van ‘het milieu’.

Reageer op dit artikel