nieuws

Grontmij start vierde fase Groene Ster

bouwbreed

Grontmij Friesland begint binnenkort met de vierde fase van de uitbreiding van het recreatiegebied de Groene Ster ten oosten van Leeuwarden. Voor de aankoop van grond is ruim f. 2,3 miljoen uitgetrokken.

De werkzaamheden voor recreatieve voorzieningen vergen een investering nog eens f. 2,3 miljoen. Subsidies komen van ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van de provincie Friesland.

Reageer op dit artikel