nieuws

Gjaltema’s Timmerfabriek weer opgebloeid na overname door Roha Nederland

bouwbreed

Het aantal fusies en overnames is bij de timmerfabrieken de afgelopen jaren niet gering geweest en de directie van Gjaltema’s timmerfabriek Volharding BV uit Marum verwacht dat die tendens nog wel zal aanhouden.

Gjaltema, onderdeel van het Rohaconcern, zal in de toekomst overnames zeker niet uit de weg gaan, maar concrete plannen zijn er op dit moment niet.

Jaap Barendrecht

“Er is nog altijd veel concurrentie”, zo beaamt de directeur W. Haase, daarin bijgevallen door zijn bedrijfsleider A. Veenstra. “En we verwachten dat sommige timmerfabrieken het op den duur toch niet zullen uithouden. Fusie kan in dergelijke gevallen de ondergang van een bedrijf voorkomen.” Gelukkig behoeft de leiding van Gjaltema zich op dit punt geen zorgen te maken n: het gaat goed met het bedrijf.

Redding

Dat is, zo weten Haase en Veenstra te vertellen, in de jaren tachtig heel anders geweest. Het 75jaar geleden door Hylke Gjaltema opgerichte timmerfabriek beleefde in de jaren zeventig een grote bloeiperiode: met zo’n 130 medewerkers werd hard gewerkt om aan de enorme vraag naar kozijnen, ramen, deuren en trappen te voldoen. Het was hoogseizoen in de woningbouw. “Driehonderd woningen was voor Gjaltema in die tijd een klein plukje”, typeert Haase de toenmalige situatie. Maar toen de hausse voorbij was wist de toenmalige leiding, om het in marketingtermen te zeggen, “niet in te spelen op de veranderde marktsituatie”. De situatie was zo ernstig dat surseance van betaling moest worden aangevraagd. Reddende engel was Roha Nederland BV uit Rijssen, een bedrijf dat onder meer prefab bouwelementen en houten en kunststof kozijnen vervaardigt en dat in handen is van de familie A. Haase. Roha nam in 1985 ook Janssen Dak uit Huis sen over en verplaatste die zaak naar Rijssen. Sinds de overname gaat het weer goed met Gjaltema’s timmerfabriek. Directeur Haase: “Toen Roha de zaak overnam waren er nog veertig mensen in dienst. Nu zijn dat er zo tussen de 65 en 70, die nu kozijnen, ramen, trappen en tegenwoordig ook deuren vervaardigen.” De organisatie is wel drastisch gewijzigd. “Destijds had Volharding een kleine klantenkring met vooral grote aannemers. We hebben een veel groter accent op onze afdeling verkoop gelegd onder meer door een sterke buitendienst met vakkundige verkopers te creeren. Onze organisatie is nu zo opgebouwd dat zij zowel de grote als kleine aannemingsbedrijven kan bedienen. De calculatie hebben we geautoma tiseerd om snel offertes te ke maken. En er zijn nieuwe machines aangeschaft.”

Kortere lijnen

Er is ook, zo tonen Haase en Veenstra aan, een minder hierarchische structuur in de onderneming gekomen: “De lijnen van kantoor naar werkvloer zijn weloverwogen veel korter gemaakt. De betrokkenheid van het personeel met het produkt is daardoor veel groter dan vro eger. Dat komt volgens ons de snelheid van produceren en de kwaliteit ten goede.” De gehele groep maakt een omzet tussen de f. 35- en f. 40 miljoen met daarbij, aldus de directie “redelijke winst”.

De samenwerking tussen de drie bedrijven is, zoals de directie zegt, “bijzonder succesvol”. “We menen dat we door de huidige flexibiliteit in het produktieproces in een sterk concurrerende markt toch goed ke blijven meedraaien.” Je moet wel iets over hebben vo or je klanten of toekomstige klanten: “Als iemand bij ons komt met de vraag op korte termijn een aantal kozijnen te leveren – want ergens anders lukt het van geen kant -dan proberen wij het. En we ke eerlijk zeggen dat het ons meestal nog lukt ook dank zij een goede organisatie en planning.” Over de toekomst van hun bedrijf maken Haase en Veenstra zich weinig zorgen. “Als er bij ons met plezier wordt gewerkt, als er goede produkten worden gemaakt en als er een grote mate van collegialiteit is, zoals bij ons gelukkig allemaal het geval is, dan komt de noodzakelijke winst ook wel…..”

Een van de moderne houtbewerkingsmachines bij Gjaltema.

Bij Gjaltema worden onder meer trappen in alle soorten, maten en vormen gemaakt.

Foto: Roelof Feringa

Reageer op dit artikel