nieuws

Gevolgen slecht voor schilders en bouwers Aanscherping van referte-eis ww een desastreuze zaak

bouwbreed

Voor de schildersbedrijfstak zal een verdere aanscherping van de wekeneis voor de werkloosheidswet tot desastreuze gevolgen leiden. Aldus werkgevers- en werknemerspartijen, betrokken bij de schilders- en afwerkingsbedrijfstak in een brief aan staatssecretaris Wallage. Die wil de referte-eis om voor een ww-uitkering in aanmerking te komen scherper stellen.

Staatssecretaris Wallage komt, naar verluidt eind januari, met een wijzigingsvoorstel voor de werkloosheidswet naar de Tweede Kamer. Daarin zal staan vermeld dat men voortaan pas voor een ww-uitkering in aanmerking komt als men in het jaar voor werkloosheid tenminste 39 weken aaneen heeft gewerkt. Tot nu toe bedraagt deze referte-eis 26 weken.

Voor de afbouwsector is deze eis desastreus, aldus de brief, gezien de seizoensgevoeligheid van de werkzaamheden “ten gevolge waarvan een aanmerkelijk deel van de werknemerspopulatie voor een deel van het jaar werkloos is.” Verscherping van de eis zou betekenen dat meer schilders geen recht op ww krijgen, maar aangewezen zijn op bijstand.

Nog afgezien van het grote aantal wisselende dienstverbanden in de bedrijfstak, dwingt ook de huidige teruglopende conjunctuur tot het afsluiten van dienstverbanden voor bepaalde tijd. Ook daarom zou verlening van de referte-eis tot onverkwikkelijke situaties leiden, aldus de briefschrijvers.

Contrast

Dit voorstel staat bovendien in schril contrast met de inspanningen die de bedrijfstak zichzelf getroost om het seizoensgebonden karakter van de werkzaamheden af te vlakken.

De bedrijfstak pompt jaarlijks ettelijke miljoenen guldens in de gewenste verschuiving van werkgelegenheid naar de winterperiode via verschillende stimulerende regelingen, aldus voorzitter J. van der Worp van het KVOS en M.E.E. Boon van het NCOS en de heren J. Glashouwer van de bouwbond -CNV en M. Dalhuizen van de bouwbond FNV in deze brief.

Men noemt het in dit verband “des te opmerkelijker dat veel opdrachgevers, waaronder ook met name overheidsinsanties nog steeds in het bestekken perioden opnemen waarbinnen het werk zou moeten worden uitgevoerd ondanks onze inspanningen. Niettegenstaande onze stimulerende maatregelen spannen zij zich bovendien niet of zeer gering in om het binnenschilderwerk naar de winterperiode te verschuiven.”

Meer acties

Het zijn overigens niet uitsluitend de schilders die protesteren tegen het voornemen van Wallage. Vanuit de vakcentrales CNV en FNV wordt eveneens aan een protest gewerkt omdat verscherping van de referte-eis meerdere bedrijfstakken treft, zoals de horeca, radio en tv-wereld en natuurlijk ook de bouwnijverheid.

De bouwbond FNV heeft los van de vakcentrale waartoe ze behoort acties aangekondigd. Deelnemers aan rayonvergaderingen van de bouwbond-CNV zullen Kamerleden benaderen met het verzoek dit plan van Wallage af te keuren. Men vindt in die kring dat plan uitsluitend ingegeven door de wil tot bezuinigen, maar er steekt geen enkel beleid achter.

“Als we dit accepteren, dan erkennen wij tegelijkertijd dat de bouwnijverheid een seizoensbedrijfstak is. En daar willen wij absoluut niet aan”, zo vernamen wij van de bouwbond-CNV.

Reageer op dit artikel