nieuws

Gemeenten krijgen ruim 100 mln voor asielzoekers

bouwbreed

Het kabinet stelt ruim honderd miljoen gulden ter beschikking aan de gemeenten om tot 1 januari 1995 de achterstand in de huisvesting van asielzoekers in te lopen.Dat is de uitkomst van overleg, gisteren, tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en het kabinet, over de asielzoekers.

De gemeenten lopen flink achter op eerdere afspraken om voor 1 mei 1994 30000 plaatsen voor asielzoekers en 30000 plaatsen voor ‘statushouders’ te creforren. Voor asielzoekers moeten nog 7000 plaatsen gevonden worden en voor diegenen met een verblijfsstatus nog 18000. Door de vertraging is een prop van 10000 mensen met een verblijfsvergunning ontstaan in de opvang die voor nieuwkomers is bedoeld.

Wisselwoningen

Om sneller in woningen te voorzien heeft het kabinet de gemeenten donderdag f. 30 miljoen geboden voor de bouw van 2500 wisselwoningen (f. 12500 per stuk). Daarnaast moeten de woningbouwcorporaties 7500 woningen realiseren.

Het geld voor de bouw van de wisselwoningen en de sociale huurwoningen is bij de corporaties aanwezig, zei premier Lubbers die het overleg had voorgezeten.

Opvang

Het bedrag dat de gemeenten in het kader van de ‘Stimuleringsregeling’ krijgen voor de opvang en scholing van iedere asielzoeker, is verhoogd van 5000 naar 8000 gulden. Die regeling geldt van 1 mei 1994 tot 1 januari 1995.

Hiermee is een totaalbedrag van ongeveer f. 80 miljoen gemoeid. Lubbers noemde het “een investering die de moeite waard is”. Het gaat immers om de opvang van mensen met een verblijfsvergunning die deel uit gaan maken van onze samenleving.

Vandaag buigt het kabinet zich nog over de financiforle consequenties van een snellere asielprocedure.

Voorzitter Havermans van de VNG toonde zich na afloop van het overleg tevreden over het bereikte resultaat. Deze zomer worden de onderhandelingen tussen gemeenten, provincie en kabinet voorgezet.

Reageer op dit artikel