nieuws

Gemeenten in Waterland zien niets in referendum

bouwbreed

Het voorstel van de Noordhollandse commissaris van de koningin Van Kemenade, om een referendum te houden over de nieuwe stadsprovincie Amsterdam onder de inwoners van de gemeenten in Waterland, wordt door de betrokken gemeentebesturen als onrealistisch en desastreus voor het ROA genoemd.

De inwoners van de gemeenten in Waterland moeten volgens prof. dr. J.A. Van Kemenade, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, via een referendum kenbaar maken of ze in de toekomst wel deel willen uitmaken van de nieuwe stadsprovincie Amsterdam. Hetzelfde geldt voor de mensen die in het zuidelijk en westelijk deel van de Haarlemmermeer, in Aalsmeer en Uithoorn wonen.

Het referendum moet volgens de commissaris een raadplegend karakter krijgen, zodat de uiteindelijke beslissing bij de gemeenteraad blijft.

Volgens Van Kemenade is het feit dat deze gemeenten nu behoren tot het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) “het gevolg van min of meer toevallige bestuurlijke ontwikkelingen en berust het niet op indringende demografische, sociaal-economische of ruimtelijke overwegingen”.

Verbaasd

Van Kemenade vreest dat de gemeenten daardoor ‘Fremdkorper’ zullen worden binnen het ROA, hetgeen schadelijk is voor de in dat gebied noodzakelijke bestuurlijke eenheid.

De gemeenten Waterland, Uithoorn en Aalsmeer reageren hogelijk verbaasd op de uitlatingen van Van Kemenade. “Toevallige bestuurlijke ontwikkelingen? We hebben een jaar of vier geleden gezamenlijk tot deze stap besloten. Dat is niet bepaald op een achternamiddag gebeurd, er is jaren van studie aan vooraf gegaan”, zegt W. van Luipen, woordvoerder van het college van B en W van de gemeente Waterland.

Ook burgemeester J. Hoffscholte van Aalsmeer en zijn collega J. Castenmiller van Uithoorn zeggen Van Kemenades opvatting absoluut niet te delen. “Het was een bewuste stap om mee te doen aan het ROA”, zegt Hoffscholte. “Bovendien zijn we ook met Amsterdam verbonden via de politie- en brandweerregio. Wil Van Kemenade dat dan ook allemaal uit elkaar gaan trekken?”

Hoffscholte zegt een voorstander te zijn van ‘ordentelijk en duidelijk bestuur’. “Ik kan toch niet tegen de gemeenteraad zeggen: ‘doe het maar even allemaal opnieuw’?”

Castenmiller noemt het doorbreken van de ‘sterke samenhang’ die er volgens hem wel degelijk bestaat tussen de ROA-gemeenten zelfs ‘desastreus’. Alle drie vinden ze dat Van Kemenade met zijn uitlatingen sterk de indruk wekt te willen voorkomen dat “zijn provincie Noord-Holland wordt uitgekleed”.

Reageer op dit artikel