nieuws

Geen vervolging van Limburgse aannemers

bouwbreed

Justitie acht het niet opportuun actie te ondernemen tegen 22 aannemers in Limburg, die ervan verdacht worden dat ze in de periode 1985-1988 opdrachtgevers miljoenen te veel hebben laten betalen door toepassing van opzetgelden.

De zaak kwam in de openbaarheid via dagblad De Limburger. Dat legde beslag op het complete dossier inzake strafrechtelijk onderzoek naar het faillissement van de Sittardse aannemer Schreurs in 1989.

Die werd in 1990 door de rechtbank Maastricht veroordeeld voor oplichting bij de bouw van het Bisschoppelijk College in zijn woonplaats en wel door toepassing van opzetgelden hetgeen leidde tot een -ontoelaatbare- verhoging van de bouwkosten.

De boekhouding leverde daarvoor het bewijs. Boekingen op bouwpoen, grotendeels met gefingeerde facturen, waren overgeboekt naar de rekening uitbetaalde opzetgelden.

Civiele procedure

Van de zes daarbij betrokken bedrijven werd alleen Schreurs vervolgd. De andere bedrijven werden in een civiele procedure door de opdrachtgever aangepakt en moesten elk f. 110.000 terugbetalen.

Uit het dossier waarover De Limburger beschikt, zou opgemaakt ke worden dat totaal 22 Limburgse bouwbedrijven in die periode voor vele miljoenen gefraudeerd zouden hebben met opzetgelden.

Officier van Justitie mr. J. Laumen: “Er is een redelijk vermoeden dat er bij andere poen soortgelijke vergoedingen zijn geweest waarvan de rechtbank heeft gezegd dat het als oplichting beschouwd kan worden. Maar daarnaar heb ik geen onderzoek gedaan. Ik heb me uitsluitend beperkt tot dat ene geval waarbij Schreurs betrokken was, omdat het een afgerond po betrof en ik het bewijsmateriaal op een presenteerblaadje aangeboden kreeg. De uitspraak van de rechtbank was een primeur. Tot dan toe was dat in Nederland namelijk nog niet voorgekomen.”

Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de andere gevallen nu alsnog worden aangepakt. Volgens mr. Laumen ontbreekt daartoe bij het Openbaar Ministerie gewoon de capaciteit:

“Er komt -door allerlei actuele ontwikkelingen- heel veel werk op ons af. Dan moet je prioriteiten stellen. Dit zijn bovendien gevallen die al meer dan vijf jaar geleden zich afgespeeld hebben.”

Reageer op dit artikel