nieuws

Gasexpansieturbine in gebruik

bouwbreed Premium

De heer Verberg, directeur van de Gasunie, heeft officieel het gasexpansiepo van Nutsbedrijf Westland in gebruik gesteld.

De Westlandse gasexpansieturbine is de eerste installatie in Nederland die volgens een bepaalde techniek elektriciteit opwekt. Deze techniek is gebaseerd op het principe dat gas uitzet als de druk in de leiding wordt verlaagd.

In nauwe samenwerking tussen technici van Nutsbedrijf Westland, onderzoekers van de TU Delft en de Gasunie is de ontwikkeling van de gasexpansieturbine tot stand gekomen.

Met de totale investering voor de installatie in Naaldwijk is een bedrag gemoeid van f. 8 miljoen, waarvan f. 2,3 miljoen subsidie van de EG. Het gehele po betaalt zich naar verwachting in drie a vier jaar terug.

Tevens is de nieuwbouw van het Nutsbedrijf Westland BV geopend.

De nieuwbouw is gerealiseerd door Muwi Rotterdam BV en ontworpen door Chiel Verhoeff Architekten uit Rotterdam.

Reageer op dit artikel