nieuws

Flevoland wil in hoger tempo gaan bouwen

bouwbreed Premium

De provincie Flevoland is bereid in een hoger tempo te gaan bouwen. In een brief aan minister Alders zegt het college van gedeputeerde staten dat Flevoland een belangrijke rol kan spelen bij het op peil houden van de woningproduktie in Nederland

Volgens GS beschikt Flevoland over de ruimte en de mogelijkheden om de stagnerende woningproduktie in de Randstad vlot te trekken.

“De brief is”, zo laat een woordvoerder van Flevoland desgevraagd weten, “bedoeld als een reactie op de noodsignalen over een dreigend woningtekort en de oproep van minister-president Lubbers meer haast te maken met de woningproduktie.”

De stagnerende woningbouw is in de ogen van GS in eerste instantie te wijten aan een gebrek aan voldoende bouwlocaties. “Een probleem dat in Flevoland niet speelt. Daarom hebben we nu de minister laten weten hier direct aan de slag te ke.”

Stabiel

De woningproduktie in de jongste provincie is de afgelopen jaren redelijk stabiel geweest. De produktie nam vorig jaar toe tot ruim 3750 woningen. Voor de komende jaren wordt van een bouwproduktie van 4000 woningen per jaar uitgegaan. Hiervan wordt in Almere jaarlijks 3000 huizen gebouwd.

Omdat het merendeel van de grond in handen van de overheid is wijst Flevoland erop dat hier snel met de uitvoering van plannen kan worden begonnen. “We pleiten er dan ook voor dat Almere, dat deel uitmaakt van het ROA (Regionaal Orgaan Amsterdam-HO), vooruitlopend op de uitkomsten van de onderhandelingen rond de Vinex-uitvoeringscontracten, aan de slag gaat. Er hoeft niet gewacht te worden tot tussen het ROA en het rijk “

Lelystad

In het kader van het uit het slop halen van de randstedelijke bouwproduktie is in de visie van GS een gematigde groei van Lelystad weer bespreekbaar. Zoals bekend is door de toenemende leegstand in deze gemeente enige jaren geleden besloten de stad verder niet uit te breiden. “Die leegstand behoort nu tot het verleden. Hoewel er nog geen cijfers bekend zijn kan wel, worden gesteld dat bouwen in een laag tempo eventueel weer mogelijk is”, aldus de provincie Flevoland.

Reageer op dit artikel