nieuws

ERA praat personeel bij over milieuzorg

bouwbreed

ERA Bouw uit Zoetermeer geeft het personeel binnen de organisatie onderricht over de systematische scheiding van afval. Voor de uitvoering van het milieuzorgsysteem tekent een pogroep met medewerkers van de afdelingen inkoop, werkvoorbereiding, kwaliteit & milieu en de bedrijfsleider. Dat staat in de bundel Milieusuccessen (voorbeelden van een actieve milieuaanpak in het Nederlandse Bedrijfsleven) *) van het ministerie van economische zaken.

ERA heeft voor de meeste afvalstoffen die op de bouwplaats ontstaan een be- of verwerker gevonden. De hoeveelheid restafval blijft daardoor minimaal. De resultaten kwamen over het algemeen in kleine projecten tot stand. Door middel van het milieuzorgsysteem wil het bedrijf de scheiding van afval structureel aanpakken.

Het genoemde onderricht is de derde stap die dit plan voorschrijft. De eerste twee stappen bestaan uit het opstellen van een milieubeleidsverklaring en het opstellen van (milieu)beleid gecombineerd met de verspreiding van de milieugedachte binnen de onderneming.

De resterende drie stappen omvatten de omschrijving van de voornemens, het verdelen van taken en verantwoordelijkheden en de uiteindelijke realisatie van het milieubeleid in het kwaliteitzorgsysteem. ERA denkt het milieuzorgsysteem in 1994 te ke invoeren.

Voorbeeld

Het bedrijf zegt afval dat niet te voorkomen is zoveel mogelijk te zullen gebruiken in het bouwproces. Een voorbeeld daarvan biedt de aanleg van noodwegen op de bouwplaats uit hergebruikt puin.

De bundel maakt verder melding van Boskalis Dolman die met financiele steun van economische zaken onderzoek deed naar het schoonmaken van breek- en zeefzand. Het onderzoek toonde aan dat dit schoonmaken economisch haalbaar is.

Het bedrijf Unidek verwerkt afval uit het eigen bedrijf in nieuwe produkten. Tot dit afval behoort onder meer twaalf ton polystyreenstof dat jaarlijks bij het zagen van platen ontstaat. Het bedrijf wil dit jaar een proeffabriek bouwen voor de produktie van platen uit de zachte fractie van bouw- en sloopafval. Dit materiaal komt in de loop van 1996 op de markt. Pelt & Hooykaas-Vlissingen hoopt dit jaar toestemming te krijgen een Amerikaanse immobilisatietechniek in praktijk te brengen. Het bedrijf investeerde hierin inmiddels zo’n f. 3 miljoen.

*)Milieusuccessen (voorbeelden van een actieve milieuaanpak in het Nederlands Bedrijfsleven) is een losbladige uitgave van het ministerie van economische zaken dat via 070-3798820 nadere inlichtingen verstrekt.

Reageer op dit artikel