nieuws

EIB presenteert bouwprognoses

bouwbreed

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid is hard aan het werk om alle plussen en minnen voor de bouwmarkt in dit jaar op papier te zetten. Bovendien wordt een poging gewaagd de bouwproduktie en werkgelegenheid in de bouwbedrijfstak te voorspellen voor het jaar 1999.

Op een voor dinsdag 11 januari belegde bijeenkomst in het Hilton Hotel te Amsterdam zullen die prognoses worden gepresenteerd.

Dan zal worden aangegeven hoe het met de nieuwbouw van woningen zal gaan, een activiteit die in 1993 door het grote tekort aan woningen en de relatief lage rente kon ontkomen aan een trage economische groei met de daarbij behorende oplopende werkloosheid.

Ook de grond-, water- en wegenbouwsector krijgt de nodige aandacht.

Die sector kon vorig jaar nauwelijks het produktievolume op peil houden ondanks dat de gww het troetelkind van de overheid leek voor het verbeteren van de infrastructuur.

Behalve deze prognoses kan men op deze bijeenkomst, die om twee uur begint, ook kennis nemen van de reacties van werkgevers en werknemers op het in te voeren Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet.

Reageer op dit artikel