nieuws

De resultaten van deze enquete werden gisteren tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst door de voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel, mr. J.P. van Iersel, bekendgemaakt.

bouwbreed

De bouwnijverheid heeft vorig jaar in de Haagse regio met een omzetdaling van 4,9 procent te maken gekregen. Samen met de detailhandel, die de omzet met 2,6 procent zag dalen, is de bouw binnen deze regio de grote verliezer. Dit blijkt uit de Enquete Regionale Bedrijfsontwikkeling (Erbo), het jaarlijkse conjunctuurrapport van de Haagse Kamer van Koophandel.

Volgens Van Iersel wijzen de resultaten op een aanhoudende zwakke conjuctuur in de Haagse regio. ‘Bij een verwachte prijsstijging van 0,4 procent komt de reele omzetontwikkeling voor de regio uit op -1,1 procent. Het nationale bedrijfsleven wijkt hier niet veel van af.’, aldus Van Iersel.

De slechtere gang van zaken heeft ook de werkgelegenheid in het afgelopen jaar ongunstig beinvloed. Het percentage bedrijven dat 1993 met winst heeft afgesloten, is in de regio voor de vierde achtereenvolgende jaar afgenomen en wel tot 84 procent. Slechts 63 procent van de geenqueteerde bedrijven zegt positief te zijn over het rendement.

Investeren

De animo om te investeren in de Haagse regio beweegt zich reeds enkele jaren rond de 41 procent van de bedrijven, terwijl landelijk sprake is van 41 procent. ‘door toedoen van enkele grote investeerders is echter de regionale investeringssom met negen procent gestegen.

Landelijk daalde die som met ruim tien procent’, zo hield Van Iersel zijn gehoor voor, zich hardop afvragend of hiermee het dieptepunt in de recessie is bereikt? ‘Helaas stemmen de verwachtingen voor 1994 niet tot optimisme. De index van het ondernemersvertrouwen is verder gedaald.’

De voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel maakte op de bijeenkomst de politiek in het algemeen een verwijt voor de huidige malaise.

‘Te lang is het binnenlands bestuur in ons land een in zichzelf gekeerd milieu gebleken met veel te weinig belangstelling voor economie en werkgelegenheid. Hierdoor is ondermeer het accent lange tijd te veel blijven liggen op woningbouw, en in Den Haag dan nog liefst op sociale woningbouw, in plaats van op bedrijfsterreinen en investeringsklimaat”, aldus Van Iersel.

Lex specialis

Ook heeft het in zijn ogen te lang geduurd voordat de bestuurlijke structuur is gaan aansluiten bij de schaalvergroting, die noodzakelijk is om regio’s werkelijk te doen ademen.

In dit kader pleitte Van Iersel er voor ook Haaglanden onder de werking van een zogenoemde ‘Lex specialis’ te brengen. Zoals bekend wordt zo’n bijzondere wet voor Rotterdam opgesteld om de havenstad de mogelijkheid te bieden een aparte provincie te vormen.

Stap terug

Mochten de betrokken gemeenten een provincie nieuwe stijl op termijn afwijzen dan moet noodgedwongen op bestaande gemeenschappelijke regelingen worden teruggevallen. Van Iersel: ‘Dit laatste zou voor onze regio een enorme stap terug beteken waar we nog nog maar niet aan willen denken. Integendeel, wij hebben zelfs nu al problemen met de optimistische taxatie van dit ogenblik dat de rechtstreekse verkiezingen voor de stadsgewestraad Haaglanden pas ke plaatsvinden in het najaar van 1996. Dit dreigt een zaak van te lange adem te worden.”

Slagvaardig

De voorzitter van de Kamer van Koophandel riep het bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op zich slagvaardig op te stellen. Met name de bereikbaarheid van de regio dient in zijn ogen snel te worden verbetert en er moet een begin worden gemaakt met de ontwikkeling van Ypenburg. ‘Dit laatste is een voorbeeld waarvan een zeer positief signaal kan uitgaan, indien de regionale autoriteiten de visie en de durf zouden ontwikkelen om dit prachtige ontwikkelingspo op korte termijn ten gunste van de hele regio daadwerkelijk op poten te zettten. Plannen zijn er voldoende. Nu de uitvoering”, aldus Van Iersel.

Reageer op dit artikel