nieuws

Dat vindt minister Andriessen, die daartoe een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van dat bedrijfsleven en politici heeft georganiseerd.

bouwbreed Premium

Het bedrijfsleven en de politiek zullen moeten samenwerken om de werkloosheid met succes te ke bestrijden.

Die bijeenkomst zal worden gehouden op 24 maart in het vernieuwde Evoluon te Eindhoven. Deze aanpak heeft minister Andriessen afgekeken van president Clinton, die kort voordat hij president werd het Amerikaanse bedrijfsleven heeft laten inpraten op de politiek.

Sociale premies

Volgens de minister zal bestrijding van de werkloosheid onder meer moeten worden aangepakt door de kosten voor bedrijven in bedwang te houden. Hij denkt daarbij aan het drukken van de sociale premies zonder dat daarbij de sociale verzekeringen worden aangetast. De overheid zal volgens hem dienen te bezuinigen om mee te ke met de internationale concurrentie. Samen met het bedrijfsleven zou de politiek naar wegen moeten zoeken, die tot bevordering van de werkgelegenheid ke leiden.

Reageer op dit artikel