nieuws

Dakrenovatie belangrijk bij po Nijmegen

bouwbreed

Het vervangen van de binnenisolatie door buitenislatie van het dak is een belangrijk aspect van een renovatiepo van 208 woningen in Nijmegen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de isolerende dakelementen RN-D van Unidek.

Het renovatiepo ‘De Opgang’ van de woningbouwvereniging ‘De Gezonde Woning’ omvat een groot aantal verbeteringen. De bewoners konden kiezen uit een aantal varianten. De 208 woningen zijn te onderscheiden in 42 verschilende types. Het grootonderhoud omvat het vervangen van slechte delen van kozijnen in plaats van het vervangen van het hele kozijn. Dat bespaart materiaal en bouwafval. Verder worden alle daken gerenoveerd. Dat wil zeggen dat de dakpannen, panlatten en nokvorsten van de woningen en de bergingen worden ver nieuwd. Dat geldt ook voor de schoorstenen, goten en hemelwaterafvoeren. dakkapellen en be- en ontluchtingspijpen alsmede de gietijzeren dakramen.

Laat stadium

Met betrekking tot het toepassen van geisoleerde dakelementen is pas in een laat stadium gekozen voor het brengen van de dakisolatie van de binnen- naar de buitenzijde. Bij een vrij groot aantal woningen was de isolatie aan de binnenzijde van het dakbeschot aangeb racht. Daarvoor waren aluminium profielen aangebracht voorzien van losse isolatieplaten. Deze beperkte isolatie is vervangen door ee n veel betere oplossing. De daken zijn voorzien van de RN-D isolatie-elementen voor hellende daken met een kern van 40 mm geexpandeerd polystyreenhardschuim (EPS) van Unidek Bouwelementen BV te Gemert. Deze elementen zijn op het bestaande dakbeschot aangebracht.

Platte daken

Behalve de hellende daken zijn ook de voorkomende platte daken gerenoveerd alsmede de boeiboorden van bergingen en uitbouwen. Zelfs de buitenrioleringen en afwateringsputten zijn vernieuwd. Ook van binnen zijn de woningen ingrijpend aangepakt. Douches zijn vergroot. In een aantal gevallen is een extra slaapkamer gecreeerd en een vaste trap naar de zolder aangebracht. Ook de achteruitbouw van woningen is mogelijk, zij het tegen een een van tevoren vas tgestelde huurverhoging. De architect van het geheel is Van Hontem Architekten Architektuur en Stedebouwkunde te Nijmegen. De renova tiewerkzaamheden worden uitgevoerd door Vastbouw Oost BV te Rijssen.

Binnenisolatie vervangen door isolerende dakelementen van Unidek.

Reageer op dit artikel