nieuws

Corporaties willen

bouwbreed

naast bruteren ook

andere maatregelen

Woningcorporaties in de groeigemeenten zijn in principe voorstander van bruteren, maar willen in de toekomst ook in staat worden gesteld om voldoende huisvestingsmogelijkheden voor de lagere inkomensgroepen te ke bieden.

Onderzoek van de ‘Initiatiefgroep Woningcorporaties in Groeigemeenten en Brutering’ (samenwerkingsverband van 23 woningcorporaties in groeigemeenten) in groeigemeenten geeft aan dat over vijf jaar de voor lage inkomensgroepen bereikbare woningvoorraad met bijna de helft wordt verminderd.

Groeigemeenten hebben relatief veel nieuwbouwwoningen met hoge huren. De jaarlijkse procentuele huurverhogingen betekenen extra huurstijgingen, waardoor het aantal woningen voor huurders met lage inkomens steeds verder afneemt.

Ook de jaarlijkse aanpassing van de huursubsidieregeling speelt daarbij een belangrijke rol: “De bruteringsvoorstellen bieden, ondanks het flankerend beleid, geen oplossing voor deze problematiek.”

Gepleit wordt dan ook voor speciale maatregelen voor woningcorporaties in groeigemeenten, waardoor zij hun huren gelijk ke stellen met het landelijk gemiddelde: een extra rijksbijdrage ten behoeve van verlaging van de huren of een aanpassing van de verschillende huursubsidiegrenzen met de jaarlijkse huurstijging.

Reageer op dit artikel