nieuws

Controle op ziekte mag BV Bouw nog uitvoeren

bouwbreed Premium

Bouwbedrijven ke ook na 1 januari voor controle en begeleiding van zieke werknemers een beroep doen op de Bedrijfsvereniging bouw. Er wordt bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid nog gewerkt aan een juiste organisatiestructuur voor de BV Sociaal Medisch Dienst, die dit werk op korte termijn kan overnemen

Zo reageert algemeen directeur drs. J.W.E. Neervens op het besluit van de Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad dat de bedrijfsvereniging voor de detailhandel DETAM die taken niet mag overdoen aan de door haar opgerichte dienst Detam Arbo.

Zoals bekend zijn door introductie van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim vanaf 1 januari van dit jaar werkgevers verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke werknemers.

Gedurende de eerste twee weken (dat geldt voor kleine bedrijven) of zes weken bij grotere ondernemingen, zijn werkgevers ook verplicht zelf het loon voor zieke werknemers door te betalen.

Verbod

Na die twee/zes weken kan de bedrijfsvereniging voor uitbetaling van ziekengeld tot 70 % van het loon zorgdragen.

Het is bedrijfsverenigingen vanaf hetzelfde tijdstip verboden om nog de controle op zieke werknemers uit te voeren.

De Detam dacht dit verbod te ke omzeilen door een aparte arbodienst Detam Arbo op te richten, om vervolgens de controle taken daaraan over te doen.

De toezichtkamer heeft dit nu verboden, omdat werkgevers dan automatisch klant van Detam Arbo zouden worden. Dat is in strijd met de wet.

In de bouw zal een dergelijke situatie niet voorkomen. Bij het SFB wordt eerst gewerkt aan ontvlechting van de structuur, waardoor de BV Somed en organisatorisch en financieel en personeel niet langer afhankelijk zal zijn van de bedrijfsvereniging bouw. Tot dit zal zijn gerealiseerd, ke bouwbedrijven voor controle en begeleiding van zieke werknemers nog een beroep op de bedrijfsvereniging

doen, zij het dat die BV Bouw de kosten daarvan voortaan in rekening brengt.

Winkelnering

Bovendien is er geen sprake van gedwongen winkelnering. Als werkgevers in de bouw menen deze werkzaamheden door een andere organisatie te willen laten verrichten, dan is dat mogelijk.

Als die wens het SFB kenbaar wordt gemaakt, krijgt de werkgever de opslag van 0,4 procentpunt op de Ziektewetpremie, die voor deze controletaken is toegepast, gerestitueerd.

Reageer op dit artikel