nieuws

Certificatie mag geen race om het papiertje worden

bouwbreed

Door het ontbreken van uniforme beoordelingsrichtlijnen moet certificatie niet ontaarden in een ordinaire race om het papiertje. Breed geaccepteerde, uniforme beoordelingsrichtlijnen ke bijdragen tot een eenduidige acceptatie van certificaten, waarbij de naam van de certificerende instelling geen onderscheidende invloed meer heeft.

Dit stelde ir. J.C. Rothweiler, voorzitter VBW-Asfalt, gisteren in zijn jaarrede op de Jaarbijeenkomst van de vereniging in Utrecht. Het is op termijn voor zowel aannemers als opdrachtgevers niet lonend als alleen het certificaat wordt gehaald, zonder dat het gehele bedrijf werkt op de wijze die de grondslag vormde voor afgeven van het certificaat.

Alleen certificerende instellingen hebben hier uiteindelijk voordeel van. Opdrachtgevers moeten de zekerheid krijgen dan men te maken heeft met betrouwbare vakkundige en efficient werkende bedrijven. Dan kan certificatie onder voorwaarden een nuttige rol vervullen, meende Rothweiler.

De voorzitter gaf bovendien een toelichting op enkele aspecten van de Standpuntennotitie-Milieu die in de Algemene Ledenvergadering voorafgaande aan de jaarbijeenkomst werd goedgekeurd.

Zo meent VBW-Asfalt dat er in de kwaliteit van regelgeving en de uitvoering daarvan veel te verbeteren valt. Regelgeving moet ontwikkeld worden in goed overleg tussen betrokken overheden. “Daarmee kan worden voorkomen het bedrijfsleven in de praktijk van alle dag wordt geconfronteerd met gedrochten van verkokerd tot stand gekomen wetgeving”, aldus Rothweiler.

Ter illustratie van de onderlinge tegenstrijdigheid van regelgeving noemde Rothweiler het nachtwerk aan de rijkswegen. Door het anti-file beleid van het ministerie van V&W moeten aannemers noodgedwongen ‘s-nachts werken. Maar om het daarvoor benodigde asfalt in de nachtelijke uren te mogen produceren zijn aparte vergunningen nodig.

Reageer op dit artikel