nieuws

Carillon met midwinterhoorn

bouwbreed

Het met door kunstenaars vervaardigde objecten opsieren van de stad begint de gemeente ‘s-Gravenhage wat te benauwen. Zeker als geenszins sprake is van eigen initiatief, maar ‘buitenstaanders’ een (goed bedoeld) kunstwerk voor realisatie beginnen aan te prijzen en met behulp van hooggeplaatste (oud) politici uit het ganse land de gemeente onder druk gaan zetten. Als bovendien niet volstrekt duidelijk is of er sprake is van een kunstwerk, een object of een bouwwerk, brandt de discussie los.

Omdat een paar jaar geleden het kunstwerk van de Griek Kounellis -al snel gedoopt tot kolenkit en aangeboden aan de vernieuwde Tweede Kamer door WVC’s Hedy d’Ancona- door de volkstribunen als bijzonder lelijk werd afgewezen, ontsnapte Den Haag aan deze kunstuiting. Nu echter staat de Residentie een ander artistiek produkt te wachten en wel een nationaal Bevrijdingscarillon. Aanbevolen door onder meer premier Ruud Lubbers en de eerder genoemde Hedy d’Ancona. Dat carillon -49 klokken sterk en ondergronds te bedienen- moet volgend jaar mei het muzikale alfabet over de stad uitstrooien, waarbij het geluid via een ongeveer 25 meter hoge midwinterhoorn het dan 50 jaar bevrijde volk moet bereiken op onder meer Prinsjes- en Bevrijdingsdag en op de dagen dat Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman de wekelijkse beraadslagingen officieel opent.

Het grote probleem is dat het actiecomite onder leiding van Til Gardeniers (oud-minister van WVC) als plaats voor dit initiatief de Haagse Hofweg heeft gekozen, met als achtergrond de gevel van het gebouw waar op gezette tijden Hare Majesteit de Koningin de Raad van State voorzit, waarbij het standbeeld van Haar voorvader Koning Willem II zou moeten verkassen.

Onverlet daarnaast dat hetgeen de Haagse architect Ben van Berkel op zijn tekentafel heeft geworpen bouwtechnisch niet zo simpel zal zijn te realiseren. Een ondergrondse ruimte voor bezoekers die de beiaardier aan het werk willen zien en een 25 meter hoge toeter om het geluid te verspreiden zijn niet zo maar tot stand te brengen.

Ook financieel zijn er nog de nodige voetangels en klemmen. Voorlopig wordt het totaal van de (onder- en bovengrondse) bouw geschat op zo ongeveer f. 3,5 miljoen, maar bij de Rijksgebouwendienst als projectbegeleider leeft de sterke gedachte dat met dit bedrag de eindstreep niet kan worden gehaald. Een onwelkome bijkomstigheid is dat het Carilloncomite -publiciteitsvrouwe de door de Molukse treinkaping in Wijster internationaal bekend geworden voorlichtster Toos Faber-de Heer- op dit moment over hooguit f. 1 miljoen beschikt en inmiddels heeft begrepen dat bij de ruim zeshonderd Nederlandse gemeenten niet of nauwelijks op steun kan worden gerekend. Elke gemeente van enige omvang heeft al een bevrijdings- of verzetsmonument of iets dat daarop gelijkt.

Voordat een echte bedelactie kan worden begonnen moet eerst nog schier eindeloos worden gepraat in de raadscommissies als Welstand en die van Verkeer, Vervoer, Binnenstad en Monumenten en lopen middenstanders, kunstgroeperingen en de plaatselijke VVV te hoop. De leden van de ‘Welstand’ staan uiterst huiverig tegenover het ontwerp en de plaats, en de tweede club (VVBM) -onder voorzitterschap van VVD-wethouder Henk-Jan Meijer- ziet de financiele bui al hangen. Van de stad Den Haag mag geen gulden worden verwacht.

Voor de centen schijnt het Carilloncomite oplossingen uit de hoge hoed te hebben getoverd dan wel achter de hand te hebben als de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) weigerachtig blijven de beurs te trekken. Wat te denken van de twaalf provincies.

Met ruim 15 miljoen Nederlanders is een cent per provinciaal mooi meegenomen. Of een cent per wateraansluiting moet voor de Vereniging van Exploitanten van Waterleveringsbedrijven in Nederland (VEWIN) geen probleem zijn. En wat te denken van de Unie van Waterschappen, de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en niet te vergeten het Algemene Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Toch allemaal organisaties met gevoel en respect voor kunst en bevrijding…

Reageer op dit artikel