nieuws

Cadzand-Poen kan met bouw van kuuroord beginnen

bouwbreed

De uitvoering van het kuuroordpo van Cadzand-Poen BV wordt niet vertraagd vanwege het feit dat het bouwbedrijf TMB uit Willemstad beslag heeft laten leggen op rekeningen van Cadzand-Poen.

Dat heeft de advocaat S. Levelt van Cadzand Poen na afloop van de behandeling van een procedure bij de Raad van State in Den Haag verklaard.

“Ik weet er niet zo veel van, want in die kwestie ben ik niet de advocaat van het bedrijf. Maar als deze zaak ( bij de Raad van State-red.) gunstig verloopt, kan er zonder meer met de bouw van het kuuroord begonnen worden. Er is geld. Men had het allemaal allang zien aankomen. Die rekeningen waren al volledig leeggehaald”, aldus Levelt.

TMB heeft voor een bedrag van 2,9 miljoen gulden beslag gelegd op rekeningen van Cadzand-Poen.

Schorsing

In de procedure bij de Raad van State eisten tegenstanders van het project schorsing van de door de gemeente voor het kuuroord afgegeven bouwvergunning. Zij vinden dat het oord het karakter en het milieu in de omgeving te veel zal aantasten

De zaak werd behandeld door rechter C.J. van Zeben van de Raad van State. Deze toonde zich kritisch over het feit dat de gemeente nog geen nieuw bestemmingsplan heeft opgesteld, waarin het kuuroord is opgenomen. Er is hier gewerkt met een akkoordverklaring van de provincie, waarmee afgeweken kan worden van de regels van het nu geldend bestemmingsplan. Om een degelijke planologische weg te ke volgen, moet de gemeente aantonen dat het bouwpo urgent is.

Breuk

Over die urgentie is in Den Haag heel lang gepraat. Allereerst is er natuurlijk de in de kranten beschreven breuk binnen de projectontwikkelingsgroep en de claim van TND. Volgens geruchten zou deze kwestie de uitvoering van het po wel eens danig ke vertragen. Is dat inderdaad zo, dan is het helemaal niet zo urgent dat Cadzand-Poen nu over een geldige bouwvergunning beschikt en heeft de gemeente ten onrechte via een versnelde procedure met de akkoordverklaring van de provincie een bouwvergunning verleend. Rechter van Zeben zal daar verder induiken en vandaag laten weten of hij de gewraakte bouwvergunning wel of niet schorst. Mocht de rechter voorbijgaan aan de ruzie binnen de po-ontwikkelingsgroep, dan staat overigens nog niet vast of de gemeente voldoende heeft aangetoond dat het po urgent is. De gemeente liet zich in Den Haag vertegenwoordigen door prof. Koeman; een specialist op administratief-rechtelijk gebied. Koeman vertelde dat het kuuroord voor enige tijd arbeid zal betekenen voor 800 werknemers in de bouw. Voorts zal het kuuroord 80 werknemers een baan bieden.

Impuls

De gemeente heeft geredeneerd dat dit zo’n belangrijke economische impuls voor de streek is dat er direct gebouwd moet ke worden nu Cadzand-Poen BV de zaken in financiele zin rond denkt te hebben. “Een maandje wachten, en dan is de rente mogelijk weer twee procent gestegen. Dat kan betekenen dat alles afgeblazen moet worden”, aldus de hoogleraar. De rechter merkte wel op dat de rente toen het plan ontwikkeld werd waarschijnlijk wel drie procent hoger stond dan op dit moment het geval is. Al met al leek de rechter niet erg onder de indruk van de argumenten, die Koeman namens de gemeente aanvoerde om de urgentie van de komst van het kuuroord te benadrukken.

Het kuuroord moet gebouwd worden tussen de Noorddijk en de Lange Strinkweg in Cadzand-bad.

Reageer op dit artikel