nieuws

Buizenlegbedrijven tuigen erkenningsregeling op

bouwbreed

Buizenlegbedrijven die kwaliteit, veiligheid en vakmanschap altijd hoog in het vaandel hebben gehad waren tot nu toe prijstechnisch in het nadeel. De nu gepresenteerde Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven trekt dit recht. Het accentueert ook het bestaan van een volwaardige bedrijfstak.

Dat zei voorzitter G. Meijer van de vereniging van Boorondernemers en Buizenlegger (Bolegbo) gisteren in de Jaarbeurs in Utrecht. De Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven werd hier officieel ten doop gehouden door Bolegbo, de gas- en waterleiding bedrijven (Energiened/Vewin) en de opsteller van de regeling Kiwa en Gastec.

De regeling, die verder gaat dan de eisen uit de NEN-ISO 9002, komt tegemoet aan de behoefte van de nutsbedrijven (opdrachtgevers) die in het vervolg met erkende buizenleggers in zee ke gaan. Voor de boorondernemers en buizenleggers zelf biedt de regeling de mogelijkheid om zich in de markt te onderscheiden.

Een en ander is door de versoepeling van de Vestigingswet noodzaak geworden, zo vindt de branchevereniging. Een versobering van deze wet zou de gewenste kwaliteit immers in gevaar ke brengen door ongecontroleerde toevloed van bedrijven.

Soelaas

Ook in het kader van van de steeds opener wordende Europese markt moet de regeling soelaas bieden. Buitenlandse bedrijven die in Nederland opereren hebben zich hiermee namelijk aan heldere normen te houden. De Europese richtlijn voor uitgesloten sectoren maakt dit mogelijk.

De erkenningsregeling is tevens opgesteld om te voorkomen dat nutsbedrijven ieder voor zich erkenningscriteria gaan opstellen. De buizenleggers zouden in dat geval met tientallen verschillende regelingen worden geconfronteerd. Tot slot speelt de regeling in op de tendens bij opdrachtgevers om steeds meer uitvoerend werk af te stoten. Ook hierdoor ontstaat er bij de nutsbedrijven de behoefte aan meer inzicht in het kennen en ke van aannemers.

Subsidie

Al in 1992 maakte Kiwa, Gastec Bolegbo en de nutsbedrijven een projectvoorstel voor de regeling. Met subsidie van het ministerie van Economische Zaken is vervolgens, via stuurgroepen en klankbordgroepen, een brede organisatie opgetuigd om de regeling op te zetten.

De eisen die aan de erkende bedrijven worden gesteld bestaan uit onder meer het kwaliteitssysteem van de onderneming, waarbij NEN-ISO 9002 als richtlijn wordt gehanteerd, alsmede branche-specifieke eisen ten aanzien van materiaalbeheer en uitvoering en oplevering. Daarnaast worden er opleidings- en arbo-eisen gesteld.

Tot slot moeten er administratieve richtlijnen worden gevolgd, zoals aan de wijze van afdracht van belastingen en premies en het vrijwaren van opdrachtgevers bij nalatigheid. “De controle hiervan door een objectieve instantie is voor zowel aannemers als nutsbedrijf een belangrijke vereenvoudiging”, aldus Meijer.

Toekomst

De Bolegbo-voorzitter zei voor de toekomst te verwachten dat de aanleg van leidingen zonder erkenningregeling ondenkbaar wordt. Hij voegde eraan toe dat er ook op andere terreinen regelingen nodig zijn. “Ik denk dan met name aan een regeling voor de aanleg van elektriciteitskabels. Bolegbo wil daarom op korte termijn tot afspraken komen tussen energiebedrijven en kabelleggers. Hier ligt een schone taak voor EnergieNed, KEMA, VOK en Bolegbo”, aldus Meijer.

Reageer op dit artikel