nieuws

Branche-organisaties zijn onbekend bij consument

bouwbreed

Het lidmaatschap van een aannemer van een brancheorganisatie is bij consumenten van ondergeschikt belang. Slechts een op de drie opdrachtgevers wist of hun aannemer lid was van zo’n organisatie. Voor het aantal klachten maakte het niet uit of de aannemer nu wel of niet bij de branchevereniging was aangesloten.

Dit blijkt uit een onderzoek in het februari-nummer van de Consumentengids. Daarin worden de diverse offertes van aannemers tegen het licht gehouden. Uit een enquete onder 55 mensen, die in het afgelopen jaar met een aannemer in aanraking zijn geweest, blijkt daaraan nogal wat te mankeren. Zo vermeldden sommige offertes niet eens de prijs, of wel het bedrag maar weer niet of dit in- danwel exclusief btw was en werd het werk niet of slechts ten dele omschreven.

Ook de uiteindelijk geleverde kwaliteit viel tegen. Van de 55 geenqueteerde mensen had bijna de helft klachten over de uitvoering en de duur van het werk, over gebreken, de prijs, het gebruikte materiaal of de afwerking. “Zeven klachten werden niet opgelost. De rest werd verholpen, meestal zonder extra kosten”, aldus de Consumentengids.

Mevrouw S. Dekker, directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB) zegt de conclusies in het artikel te betreuren.

Met name het feit dat van de 55 gevraagde consumenten slechts een op de drie wist of zijn aannemer ergens bij was aangesloten, vindt Dekker jammer. Vooral omdat het NVOB jaarlijks nogal wat geld in reclamespots via zowel televisie als radio steekt. De NVOB-directeur wenst niet te zeggen om hoeveel geld het gaat maar noemt het “een aanzienlijk bedrag.” Op de vraag of de promotie-activiteiten naar aanleiding hiervan nu moeten worden stopgezet of juist in verhevigde mate worden voorgezet kon zij nog niet antwoorden.”De naamsbekendheid van het NVOB valt mij echt een beetje tegen. Zeker omdat we een paar jaar terug een vrij hevige campagne hebben gevoerd. We hadden toen ook het idee dat de campagne z’n vruchten afwierp. We moeten dat nu opnieuw bekijken.”

Kwaliteit

De constatering dat het voor wat betreft de kwaliteit van het geleverde werk niets uitmaakt of de aannemer nu wel of niet bij een organisatie is aangesloten relativeert Dekker door op te merken “dat er dus ook goede aannemers zijn die niet bij het NVOB zijn aangesloten.”

Even later voegt zij er aan toe zich hierover wel degelijk zorgen te maken. Temeer daar op het afgeleverde werk van aangesloten aannemers net zoveel is aan te merken als op dat van niet lidbedrijven.

“We hopen daar toch iets aan te ke gaan doen”, aldus Dekker. Als een van de maatregelen noemt zij de aanscherping van de lidmaatschapscriteria. “Bij voorbeeld een kandidaatslidmaatschap van een jaar zodat in die periode kan worden bezien of de werkwijze van de kandidaat aan de NVOB-eisen voldoet. We zijn verder bezig met het opstellen van kwaliteitseisen. Dergelijke eisen neigen naar een eigen ningsregeling.”

Gedragsregels

In de onlangs door het NVOB opgestelde ledenwerffolder wordt volgens de directeur verder verwezen naar gedragsregels die horen bij wat zij noemt “een normaal ondernemerschap”. Regels die door iedereen, maar vooral door NVOB-leden, moeten worden gevolgd. “En dan is het altijd jammer als weer blijkt, dat het in de praktijk toch nog niet helemaal goed werkt. Aan de andere kant…er is daarin naar de ervaringen van maar 55 mensen gevraagd.”

Reageer op dit artikel