nieuws

Bouwvergunning kuuroord geschorst

bouwbreed Premium

Rechter C.J. van Zeben van de Raad van State in Den Haag heeft de bouwvergunning geschorst, die het gemeentebestuur van Oostburg verleende aan Cadzand-Poen BV voor de bouw van een miljoenen kosten kuuroord in Cadzand-bad.

Niet bekend

De kwestie is bij de Raad van State aangekaart door natuurbeschermers, mensen, die zich opwerpen als beschermers van de omgeving van Cadzand en horeca-exploitatnen, die menen dat hen onredelijke concurrentie zou worden aangedaan. Tijdens de hoorzitting vorige week liet de rechter zich reeds kritisch uit over de wijze waarop de gemeente de bouw van het kuuroord in planologische zin heeft geregeld. Het kuuroord is in een gebied gepland, dat nu een agrarische bestemming heeft.

Er is geen nieuw bestemmingsplan opgesteld door de gemeente, waarin de bestemming is gewijzigd. De gemeente heeft namelijk aan de provincie gevraagd of Cadzand-Poen in afwijking van het bestemmingsplan bouwvergunning verleend kon worden. De provincie verleende alsnog de akkoordverklaring, waarna de gemeente met de bouwvergunning over de brug kwam.

Een dergelijke versnelde weg via de provincie mag echter alleen gevolgd worden als de gemeente kan aantonen dat de uitvoering van het po met de meeste spoed moet gebeuren omdat er anders ongelukken gebeuren. Met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan is veel meer tijd gemoeid. De rechter vroeg zich tijdens de hoorzitting al af of de gemeente de noodzaak van het volgen van de versnelde procedure voldoende had aangetoond.

Reageer op dit artikel