nieuws

Bouwrijp maken van grond kost burgers Neuss fortuin

bouwbreed

Inwoners van de gemeente Neuss nabij Dusseldorf hebben het plaatselijk bestuur de wacht aangezegd over de hoge tarieven voor het bouwrijp maken van grond. Neuss en andere Duitse gemeenten verdedigen het tot nog toe gevoerde beleid met enkele bepalingen uit het bouwwetboek uit 1987.

Ruim honderd inwoners van Neuss maken bezwaar tegen de hoogte van de rekening voor het bouwrijp maken van grond. De gemeente beschouwt deze bedragen als voorschot op de eindrekening. In het noorden van de gemeente belopen de nabetalingen zo’n DM3000 tot DM6000. In een geval ging het zelfs om DM15000. De groep protesteerders heeft de gemeente inmiddels voor het gerecht gedaagd.

Het plaatselijk bestuur verwijst naar de paragrafen in het bouwwetboek uit 1987 die voor het openbare verkeer gesloten wegen als ‘ontsluitingsterrein’ definieert. Het administratieve gerechtshof in Berlijn velde in 1983 echter een arrest dat gemeenten verbiedt om de aanlegkosten van bijvoorbeeld voetgangerswegen met de inwoners te verrekenen. In 1987 werd de wetgeving evenwel zodanig aangepast dat verrekening wel mogelijk werd. Deze nieuwe bepaling kreeg een terugwerkende kracht van twintig jaar.

Hier doet zich het probleem voor dat de kosten van bouwrijp maken vijftien tot twintig jaar geleden beduidend lager waren. Allerlei extra taken die de gemeenten in de loop van de tijd kregen opgelegd zorgen echter voor fors gestegen uitgaven. De gemeenten willen in elk geval een deel van deze uitgaven compenseren. Volgens juristen kan het plaatselijk bestuur geen rekeningen indienen voor werken die pakweg twintig jaar geleden werden uitgevoerd. Dergelijke vorderingen zijn verjaard en bovendien in strijd met de grondwet.

De gemeente Neuss lijkt de kwestie vooralsnog niet te willen voorleggen aan de hoogste gerechtelijke instantie in Karlsruhe. Een arrest van deze instantie kan bovendien gemakkelijk zo’n tien jaar op zich laten wachten.

Reageer op dit artikel