nieuws

Bouwmarkt Tsjechie biedt vooral renovatiewerk

bouwbreed Premium

De Tsjechische bouwmarkt biedt op dit moment vooral opdrachten voor renovatie en onderhoud. Het aantal nieuwbouwpoen blijft vooralsnog beperkt.

De omvang van dergelijke werken is vaak zo klein dat ze minder interessant zijn. Kansen voor buitenlandse bedrijven liggen vooral in de toelevering van materialen voor de afbouw. De nadruk ligt minder op kwantiteit maar meer op kwaliteit.

Nederlandse bedrijven ke met deze vraag volgens L. Elmendorp hun voordeel doen door samen te werken met een Tsjechisch bedrijf. Naar de ervaring van de directeur van Planoform Holding uit Arnhem dient de Nederlandse kandidaat zich er terdege van te vergewissen of de Tsjechische partij daadwerkelijk samenwerking nastreeft of het buitenlandse bedrijf alleen als financieringsbron wil gebruiken.

Zijn bedrijf nam in 1990 een aandeel van 40 procent in een Tsjechische onderneming. Later bleek dat de Tsjechische partij daardoor op grond van ’s lands fiscale wetgeving geen vennootschapsbelasting hoefde te betalen. Volgens Elmendorp maakten de opbrengst van de activiteiten in 1992 de betaling van dividend mogelijk. In de tussentijd wist de Tsjechische partij enkele grote opdrachten te verwerven zoals de nieuwbouw voor een verzekeraar en de renovatie van een postkantoor en een bank. De opdrachtgevers bleken later evenwel insolvabel. Naar Elmendorp weet een probleem dat veelvuldig in Tsjechie voorkomt.

Vooruit betaald

Bij het aannemen van een opdracht krijgt de uitvoerder niet zelden 10 tot 30 procent van de aanneemsom vooruit betaald. Bij de opdrachtnemers wekt dat een dusdanig vertrouwen dat men ervan uitgaat dat de rest spoedig zal volgen. Dat gebeurt dan vaak niet.

Niet onbelangrijk noemde de directeur van Planoform Holding het feit dat er op de bouwplaats nogal wat diefstal plaats vindt. Nogal wat personeel op de locatie wil op termijn een eigen bedrijf beginnen en zet de eerste schreden in die richting door westerse materialen buiten werktijd te verkopen en aan te brengen. Volgens Elmendorp vond onder het oude regime nauwelijks diefstal op de locatie plaats.

Bedrijven die met een Tsjechische partij in zee gaan doen er goed aan afspraken gedetailleerd vast te leggen en nauwlettend toe te zien op de naleving ervan. Daarbij moet men zich bedenken dat de omwenteling voornamelijk op papier gebeurde. Een groot deel van de staatsbedrijven is nog niet geprivatiseerd wat betekent dat de economische veranderingen nog maar voor een deel zijn uitgevoerd. Volgens Elmendorp is de periode na de fluwelen revolutie van 1989 echter ook te kort voor opzienbarende resultaten.

Reageer op dit artikel