nieuws

Bouwen in Tsjechie vergt wederzijds geduld

bouwbreed Premium

Geduld is een schone zaak die in de samenwerking tussen Nederlandse en Tsjechische partijen nog wel eens ontbreekt. Als gevolg daarvan komen transacties die voor beide partijen interessant zijn vaak voortijdig tot een einde.

Bijvoorbeeld Tsjechische gemeentebesturen laten zich niet zelden leiden door winstvoorspellingen leiden. Hun beslissing houdt meer verband met de hoogte van de voorgerekende inkomsten dan met de opbrengst op lange(re) termijn. Bedrijven die iets in Tsjechie willen beginnen dienen daar terdege rekening mee te houden.

De Nederlandse bouw ziet naar de mening van prof. J. Vambersky in Tsjechie vooral mogelijkheden voor poen in de toeristische sector. Praag mag zich volgens de directeur van Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau uit Rijswijk in een bijzonder grote belangstelling verheugen. Op een bijeenkomst in Den Haag legde hij uit dat er een groot tekort aan hotels bestaat. Het gebrek aan accommodatie voor overnachtingen wordt voor een deel gecompenseerd door particulieren die ruimte verhuren. Ook de bouw van kantoorpanden wekt interesse. Dergelijke gebouwen komen nauwelijks voor in het land. Momenteel worden vooral kastelen gebruikt als kantoorruimte.

Woningbouw

In de afgelopen jaren vond in Tsjechie volgens Vambersky voldoende woningbouw plaats. Het gaat hierbij om poen die onder het oude regime tot stand kwamen. Het ontbreekt echter aan winkelvoorzieningen. De toenmalige stedebouwers hielden daar wel rekening mee maar moesten van hogerhand eerst aandacht geven aan de bouw van woningen. Pas wanneer die taak zou zijn afgerond kon men de wijken verder invullen. Mede daardoor biedt de bouw van winkelcentra een aanzienlijke markt.

Woningbouw gebeurde volgens Vambersky vrijwel alleen met voorgefabriceerde betondelen. Deze constructiemethode geniet ten onrechte een slechte naam. De problemen die het veroorzaakte komen niet zozeer voort uit de techniek maar meer uit het ontwerp en het afzien van verbeteringen. Met de voorgefabriceerde betonelementen beschikt Tsjechie over een interessant exportprodukt dat zich overal laat toepassen. De Tsjechische woningen zijn naar hij weet groter dan de Nederlandse en zijn voorzieningen als trappenhuizen ook royaler uitgevoerd. Als gevolg daarvan zijn de Nederlandse sociale woningbouw en de bijbehorende produkten niet zonder meer toe te passen in Tsjechie.

Investeringen

Tsjechie kent volgens Vambersky het voordeel van hoog opgeleide arbeidskrachten die nog steeds tegen een laag uurloon werken. Dat gegeven schept interessante kansen voor buitenlandse bedrijven. Tsjechie kijkt daarbij vooral naar Nederland dat een goede reputatie geniet. Het feit dat Duitsland als grootste investeerder in het land optreedt, laat in Tsjechie nog maar weinig sympathie voor de bondsrepubliek ontstaan. Tijdens de tweede wereldoorlog hielden de Nazi’s behoorlijk huis in Bohemen. Daar leeft de gedachte dat Duitsland het land nu op een andere manier bezet en vergaart wat het toentertijd liet liggen.

De politieke stabiliteit van het land is volgens Vambersky op dit moment gewaarborgd. Wel speelt de vraag wat er in Rusland zal gebeuren en welke invloed dat zal uitoefenen op Tsjechie. Ook de oorlog in het vroegere Joegoslavie wordt als een bedreiging gezien. Een andersoortig probleem levert de nog niet vrij inwisselbare munt op. Het gaat hier om een probleem dat naar de mening van Vambersky mettertijd zal zijn verdwenen. Geld lenen bij de banken blijkt een dure zaak omdat de rente al snel zo’n 20 procent bedraagt. Tsjechische bedrijven laten om die reden geen gelegenheid onbenut om kapitaal uit het buitenland aan te trekken. Van de staat is in deze weinig of niets te verwachten. De overheid gaat eveneens geen buitenlandse schulden aan. Investeringen en financieringen zijn om die reden dan ook een aanzienlijk probleem. In fiscaal opzicht valt ook nog het een en ander te verbeteren.

Communicatie

Communicatie kan volgens Vambersky problemen opleveren. Begrippen worden anders uitgelegd terwijl voor sommige woorden die in het westen over het algemeen direct worden begrepen niet te vertalen zijn. Het begrip markt roept bij velen in Tsjechie nog steeds het beeld op van verkoop via een kraam. Het ontbreekt verder vaak aan management en aan organisatie op het financiele vlak. Zo levert het opstellen van een jaarrekening nogal eens problemen op.

Het ontbreekt in Tsjechie veelal ook aan geduld. Men verwacht dat alles van de ene op de andere dag verandert. Zaken doen met een westerse partij wekt bij velen de verwachting dat men snel rijk wordt. Die gedachte leeft niet alleen bij bedrijven en particulieren maar zeker ook bij onder meer de gemeenten. Als gevolg daarvan ke poontwikkelaars of andere geinteresseerden in vastgoedpoen voor onaangename verrassingen komen te staan wanneer blijkt dat een gemeente de uitvoering van een po heeft gegund aan een partij die net iets meer verdiensten voorspelde. Niet zelden constateren gemeenten dat er van de voornemens maar weinig terecht komt.

Reageer op dit artikel