nieuws

Bouwbond FNV vergadert over vut-regeling

bouwbreed Premium

Op de diverse districtsvergaderingen die door de bouwbond-FNV zaterdag worden gehouden, zullen voorstellen worden besproken om te komen tot een nieuwe vut-regeling.

Maandag, 31 januari neemt de Landelijke Vakgroepsraad Bouw van deze bond een definitief standpunt over de nieuwe vut-regeling. Daarop kan een voorstel naar het AVBB worden gestuurd.

Een nieuwe opzet van de vut-regeling is nodig omdat die anders onbetaalbaar dreigt te worden. Als er niet wordt ingegrepen stijgt de premie binnen vijf jaar tot 11%.

De keuze zal wel gaan vallen op een gecombineerd systeem, waarbij een deel van de vut-regeling collectief zal zijn en een aanvullend deel per individu kan worden overeengekomen.

Reageer op dit artikel