nieuws

Bouw kan in N-Brabant aantal poen uitvoeren

bouwbreed Premium

Op korte termijn wordt in Noord-Brabant begonnen met werkzaamheden ter ontsluiting van enkele gemeentelijke bedrijventerreinen, terwijl voor diverse andere identieke poen een aanbesteding te verwachten is.

Ook wordt begonnen met de bouw van een Technologiecentrum in Tilburg en van twee containerterminals. Met al deze werken is een investering van tientallen miljoenen guldens gemoeid.

Dit blijkt uit een door Gedeputeerde Staten gemaakte notitie betreffende de stand van zaken bij de uitvoering van van poen in het kader van het Economisch Actieprogramma 1993.

Er wordt alles aan gedaan om nog voor 1 april te beginnen met de ontsluiting van bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. Maar de onderhandelingen voor aankoop van benodigde gronden verlopen zeer moeizaam.

Voor de ontsluiting van bedrijventerrein Groot Schooten in Helmond is de besteksvoorbereiding ten behoeve van de eerste fase in volle gang. Dit werk zal voor 1 april dit jaar beginnen. De gemeente onderhandelt nog met de provincie over aansluiting op de snelweg Eindhoven-Helmond.

Voor ontsluiting van het bedrijventerrein in Maarheeze zijn alle voorbereidingen rond. De werkzaamheden beginnen nog deze maand.

Terminals

Voor de in Den Bosch te realiseren containerterminal zal op korte termijn de openbare aanbesteding plaatsvinden. Twee ingenieursbureaus hebben een offerte uitgebracht. Verwacht wordt dat met de bouw eind maart dit jaar een aanvang kan worden gemaakt. De gemeente draagt zelf f. 4,9 miljoen bij.

Voor de in Oss te bouwen containerterminal worden thans de contracten rond erfpacht en verhuur van de grond opgemaakt. Indien financiering en contracten bevredigend verlopen kan eind maart dit jaar uitvoering van het plan beginnen.

De gemeente Tilburg werkt voortvarend aan plannen voor revitalisering en herstructurering van bedrijventerrein Kanaalzone. Nog deze maand zal vermoedelijk met de uitvoering ke worden begonnen.

Efteling

In verband met uitbreiding van De Efteling moeten in de gemeente Loon op Zand geluidwerende voorzieningen worden getroffen. Er is bij de provincie een verklaring van geen bezwaar aangevraagd en een ingenieursbureau is al ingeschakeld voor opstelling van een bestek. Verwacht wordt dat het po voor 1 april dit jaar in uitvoering kan komen.

Nog deze maand begint in Tilburg de bouw van een Technologiecentrum. Alle benodigde voorbereidingen zijn met succes afgerond. Eveneens nog deze maand is de aanbesteding te verwachten voor ontsluiting van bedrijventerrein Hoogeind in Breda, waarna eind februari/begin maart de uitvoering ter hand kan worden genomen.

Een extern bureau is volop bezig de civieltechnische werkzaamheden, die in het kader van revitalisering van bedrijventerrein Vosdonk I te Etten-Leur noodzakelijk zijn, besteksklaar te maken. Dit po zou eveneens voor 1 april dit jaar in uitvoering ke komen.

Reageer op dit artikel