nieuws

Bouw geeft vorm aan cao-afspraak vrouw in bouw

bouwbreed

Met het opzetten van twee instroompoen voor vrouwen in Twenthe en Den Haag geeft de bouwnijverheid vorm aan de cao-afspraak om 50 arbeidsplaatsen voor vrouwen te creeren.

In Twenthe zijn de eerste vrouwen al aan de slag. In de bouwcao voor 1993-1994 nam de bedrijfstak voor het eerst een artikel op met een verplichting voor sociale partners om vijftig banen te creeren voor vrouwen.

Om hier vorm aan te geven, worden er dit jaar een aantal instroompoen opgezet in de regio.

De deelnemers die de bouw, samen met arbeidsvoorziening, selecteert krijgen een speciaal leertraject aangeboden. Via een cursus van zes tot negen maanden op het Centrum voor Vakopleiding worden ze op het beginniveau van de primaire opleidingen gebracht. Vervolgens krijgen ze een leer/arbeidsovereenkomst bij een van de samenwerkingsverbanden van aannemers.Twee aan twee beginnen de vrouwen vervolgens aan de praktijkopleiding.

De twee poen in de regio, waar in totaal veertig vrouwen een opleiding krijgen, worden begeleid door een pomedewerker, terwijl de landelijke coordinatie van het po ‘Vrouwen in de bouw’ in handen is van Ieneke van Westrienen, die kantoor houdt bij het NVOB in Baarn.

Belemmeringen

aast het coordineren van de regionale poen wordt er in de projectperiode (’93-’96) ook op beleidsniveau geprobeerd het een en ander te bereiken. Bedoeling is dat de landelijk coordinator de mogelijke belemmeringen signaleert voor vrouwen om in te stromen en vervolgens op beleidsniveau aandacht hiervoor vraagt.

In dit kader is het volgens Van Westrienen een goede zaak dat haar werkzaamheden worden verricht vanuit het NVOB-kantoor “Het contact met de ondernemingen wordt hierdoor makelijkker. De belangrijkste barrieres voor vrouwen liggen tenslotte nog steeds voornamelijk op werkgeversniveau.”

Vrouwelijke leerlingen

Individuele bouwbedrijven die met vrouwelijke leerlingen willen beginnen ke bij Van Westrienen ook terecht voor advies. Tenslotte leidt de poleider het landelijk netwerk vrouwen in de bouw, dat beoogt de diverse poen in het land te ‘stroomlijnen’.

Volgens Van Westrienen duurt het nog lang voordat de bouw een substantieel aantal vrouwen in zijn gelederen heeft.

Desondanks hoopt ze in 1996 het nodige bereikt te hebben. “In feite moet moet mijn functie tegen die tijd overbodig zijn.”

Reageer op dit artikel