nieuws

Bouw busstations in Grave en Loon op Zand

bouwbreed

Voor uitvoering van het mobiliteitsbeleid willen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ongeveer _11 miljoen uittrekken. Het geld komt uit de voor 1994, 1995 en 1996 beschikbare budgetten. De meeste bijdragen zijn bestemd voor de aanleg van fietspaden.

Voorts wordt het mogelijk in Grave en Loon op Zand een nieuw busstation te realiseren.

Reageer op dit artikel