nieuws

BNG leent miljarden aan wooncorporaties

bouwbreed Premium

De NV Bank Nederlandse Gemeenten heeft in 1993 ruim f. 5 miljard aan woningcorporaties geleend. Het bedrag betreft langlopende leningen en is voor de bank een recordomzet.

De kredieten waren met name bestemd voor nieuwbouw van sociale huurwoningen en vrije-sectorwoningen. Voor een deel waren de leningen ook bedoeld voor de vervroegde aflossing van duurdere rijksleningen. De leningen werden verstrekt op basis van gemeentegarantie of onder waarborg van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Naar verwachting zal de financiering via de gemeenten in de loop van 1994 gaan afnemen, dat komt omdat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt verruimd. WSW borgt in de toekomst voor vrijwel alle doeleinden de lange financiering door corporaties aangegaan.

Reageer op dit artikel