nieuws

Bijeenkomst over wijzigingen Bouwbesluit per 1 april

bouwbreed Premium

Op 28 januari houdt de Vereniging van Houtconstructeurs een studiebijeenkomst over de technische consequenties van de wijzigingen van het Bouwbesluit per 1 april. De bijeenkomst vindt ’s middags plaats in congrescentrum Hoog Brabant, Hoog Catharijne te Utrecht.

De sprekers zijn ir. P.C. van Staalduinen, wetenschappelijk medewerker van TNO-Bouw, en ir. N.P.M. Scholten, coordinator bouwregelgeving bij TNO-Bouw. De laatste is mede-opsteller van het Bouwbesluit. Tijdens de studie-bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de correctiebladen bij het Bouwbesluit, explosieberekeningen, windbelasting op daken, berekening van kozijnen, waterdichtheid, brandveiligheid, de mogelijkheden van draadglas, thermische isolatie en de toepassing van granulaten in beton.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij F.H. Schippers, telefoon 08303-11155.

Reageer op dit artikel