nieuws

Bekisting Leipziger Messe bijna geheel in handen van NOE

bouwbreed

Ten Noorden van Leipzig wordt koortsachtig gebouwd aan een van Europa’s modernste tentoonstellingscomplexen dat eind 1995 gereed moet zijn. Medio vorig jaar werd door Bondskanselier Helmut Kohl de eerste steen van de nieuwbouw gelegd, waarin Duitsland een bedrag investeert van DM1,4 miljard.

Voor de levering en toepassing van praktisch alle bekisting en bekistingstechnieken alsmede de bouwtechnische begeleiding rond dit materieel voor het gehele po tekende NOE Schalungstechnik.

Het centrale beursterrein bestaat uit een, in een kom gelegen park aan het begin waarvan het ‘Messebahnhof’ komt te liggen. Het gebied waar de hallen komen wordt met het centrale Messe-terrein verbonden door een glazen passanten doorgang.

Het tentoonstellingscomplex krijgt in totaal vijf reusachtige beursgebouwen elk met een expositie-oppervlakte van 20000m2. Afhankelijk van de grootte van de hier te houden tentoonstellingen of manifestaties ke deze hallen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden ingericht.

Ondergronds

De hallen zullen ondergronds door voetgangerstunnels met elkaar in verbinding worden gebracht.

Restaurants vormen bovengronds het verbindingselement tussen tentoonstellingshallen en het congres- respectievelijk gastronomiecomplex. Het beurscomplex wordt gecompleteerd door een congres- en vergadercentrum alsmede een gebouw voor de beursorganisatie.

Al zeer vroeg in de planningsfase is door de partners binnen de bouwcombinatie, Arge Standardhallen NML, bestaande uit Wayss & Freitag, NL Leipzig en Ingenieursbau Leipzig GmbH, in detail de logistiek en het gebruik doorgenomen van de bekisting voor de realisering van de vijf grote beurshallen .

Op deze wijze heeft de aannemer de krappe bouwtijd die voor dit po is uitgetrokken ke garanderen. Voor het gehele bekistingsgebeuren inclusief het bekistingstechnische deel staat NOE Schaltechnik met zijn eigen bouwbureau en CAD-planningafdeling garant.

Ook voor de realisering van de ruwbouw van het nieuwe congres en vergadercentrum is door de bouwcombinatie Moll Hoch-und Tiefbau uit Munchen en Leonard Moll Sachsenbau, Leipzig de verantwoordelijkheid voor de totale bekistingsvoorziening bij NOE gelegd. Een zelfde keuze is gemaakt door aannemer Delitzscher Bau Union DBU, die zorg draagt voor de bouw van de centrale hal West inclusief de centrale passanten doorgang naar het hallencomplex. Ook hier is het onderwerp bekisting volledig toevertrouwd aan NOE Schaltechnik.

Eind 1995 zullen de eerste bezoekers van de nieuwe Leipziger Messe ke worden ontvangen In dat jaar bestaat de beurs 830.jaar. Het eerste markt- en messerecht werd in het jaar 1165 aan de stad Leipzig verleent door Markgraf Otto der Reiche von Meissen.

De bouwwerkzaamheden op het nieuwe tentoonstellingsterrein ten Noorden van Leipzig zijn in volle gang. Tot eind 1995 wordt hier in koortsachtig tempo gebouwd aan een van Europa’s modernste expositiecentra.

Reageer op dit artikel