nieuws

Bedding van Limburgse Geul wordt 450 meter verlengd

bouwbreed

In Meerssen wordt de bedding van de Geul, die dwars door het bedrijfsterrein van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek stroomt, 450 meter in Noordelijke richting verlengd. Tevens wordt de rivier, waarvan momenteel de stroomsnelheid te gering is, opnieuw ingericht.

De kosten bedragen f. 1,5 miljoen. De KNP stelde de grond, die voor de verlenging nodig is, beschikbaar en draagt f. 100 000 bij in de kosten.

Het bedrijf wil na het dichten van de huidige bedding, aansluitend aan het bedrijfscomlex, een nieuwe grondstoffenhal bouwen.

Opdrachtgever is het Waterschap Roer en Overmaas in Sittard.

Het ontwerp is van Adviesbureau voor civiel en cultuurtechniek en landschapsinrichting Brouwers BV in Roermond. Het werk wordt uitgevoerd door aannemersbedrijf P. van de Wetering BV uit IJsselmuiden.

Reageer op dit artikel