nieuws

Asbestcement golfdak in vlammen opgegaan

bouwbreed Premium

Bij de brand van een papierloods van Van Gelder Recycling te Velsen van woensdag, is ongeveer 9000 m2 dak van asbestcement golfplaten in vlammen opgegaan.

Omdat de gemeente Velsen er van uitging dat er asbestgevaar bestond, heeft ze direct bij het uitbreken van de brand al het mogelijke gedaan om de bevolking te waarschuwen. De brandschade loopt in de miljoenen.

Ongeveer 1500 tot 2000 ton geperst en gebundeld papier is in vlammen opgegaan. Alleen het stalen geraamte van de loods is min of meer overeind gebleven. Aanvankelijk was er onzekerheid over de aard van de dakbedekking van de loods. Al snel stond vast, dat het om cementgolfplaten ging.

Geen helderheid

Nog geen helderheid was te verkrijgen over het al of niet aanwezig zijn van asbest. Inmiddels hebben zowel de gemeente Velsen als een medewerkster van Van Gelder uitgesproken, dat er Eternit asbestcement golfplaten op het dak van de loods hebben gelegen. De gemeente laat echter nog door een deskundig laboratorium in IJmuiden precies nagaan om welke golfplaten het hier gaat. Ook al zou het niet handelen om Eternit golfplaten, dan staat het inmiddels wel vast, dat het om asbestcementgolfplaten gaat.

Dat wordt ook door Eternit te Goor bevestigd. En als het om asbestcementgolfplaten gaat, dan is het redelijk, dat de gemeente Velsen maatregelen neemt ten aanzien van mogelijk asbestgevaar.

Vrije asbestvezels

Volgens Eternit is er bij brand, waarbij asbestcementgolfplaten zijn betrokken nauwelijks of geen kans, dat vrije asbestvezels in de ruimte terecht komen. In de eerste plaats omdat de vezels hecht in de cementplaat verankerd liggen. Dat geldt zeker voor het dak van de loods, dat volgens adjunct directeur van Van Gelder R. Wever, niet ouder was dan vijf jaar. Wel merkte hij op, dat bij de bouw van de loods was bedongen dat geen asbest mocht worden gebruikt.

In de tweede plaats is er nauwelijks kans dat bij het springen van asbestcementgolfplaten bij brand asbestvezels vrij komen, omdat bij breuk de vezels dan wel aan de ene- dan wel aan de andere helft van de plaat blijven hangen. Dat is inherent aan het vezelig karakter ervan. “Bovendien is asbest onbrandbaar”, aldus de woordvoerder.

Probleem

Dat neemt niet weg dat er een probleem is als blijkt dat bij de bouw is vastgelegd dat geen asbest mocht worden gebruikt. In asbestcemengolplaten is per definitie asbest verwerkt.

De gemeente Velsen gaat er op grond van haar informatie van uit dat grote hoeveelheden asbestvezels zijn vrijgekomen. Dat zou zijn gebleken uit laboratoriumonderzoek.

Het specialistisch bedrijf Vos Asbestbehandeling te IJmuiden, enkele onderaannemers en de reinigingsdienst van Velsen zijn het asbesthoudend materiaal in Velsen-Noord aan het verzamelen.

Volgens de coordinator van de werkzaamheden A. de Jong van FBI Brandschade is ongeveer de helft van de golfplaten verbrand en verspreid. Het verspreidingsgebied zou ongeveer een vierkante kilometer behelzen.

De schoonmaakploeg heeft inmiddels ongeveer duizend auto’s in de omgeving van de loods gereinigd. Nu zijn de balkons, tuinen straten en dergelijke aan de beurt.

Reageer op dit artikel