nieuws

Arnhem-Zuid vecht verlening vergunning Akzodrome aan

bouwbreed Premium

De komst van het voetbalstadion en de evenementenhal Akzodrome naar de Batavierenweg in Arnhem-zuid maakt de omgeving onleefbaar door parkeerproblemen en lawaai.

Met dit argument hebben de bewonerscommissie Kronenburg, de dorpsvereniging en de historische kring Elden en een aantal omwonenden Raad van State-rechter J. Hulshof gevraagd om de hinderwetvergunning voor het Akzodrome op te schorten.

De spoedprocedure tegen de hinderwetvergunning is voor de bewoners van Arnhem-zuid de laatste strohalm om de bouw van het Akzodrome tegen te houden. Als Raad van State-rechter Hulshof het schorsingsverzoek van de omwonenden afwijst, wil aannemer Philipp Holzman zo snel mogelijk met de bouw beginnen. Door diverse tijdrovende procedures over de bouwvergunning en het bestemmingsplan, is de bouw van het stadion al een keer uitgesteld.

Advocaat J. Leeman van Philipp Holzmann zegt dat nog een keer uitstel van het begin van de bouw de doodsteek voor het Akzodrome is. De aannemer heeft in het verleden al een keer nieuwe investeerders moeten zoeken en dat lukt hem geen tweede keer, aldus Leeman.

De investeerders, die allen in het buitenland gevestigd zijn, willen bovendien snel beginnen omdat de rente momenteel laag is. Bij een stijging van de rente wordt het stadion als belegging minder interessant .

Advocaat N. Koeman van de gemeente Arnhem zegt dat het stadion niet tot overlast in de buurt leidt. De vergunning staat slechts een beperkt aantal grote evenementen zoals popconcerten toe. Het aantal bezoekers van deze evenementen is afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen, dat die dag beschikbaar is. Overbodig lawaai kan worden voorkomen door het dak van het stadion dicht te schuiven.

Arnhem wil snel duidelijkheid over de bouw omdat anders investeringspremies van economische zaken en de provincie Gelderland verloren dreigen te gaan. Economische zaken wil dat voor 1 juli van dit jaar de eerste spade in de grond gaat.

Met de bouw van het stadion annex evenementenhal, dat een capaciteit heeft van 26000 zitplaatsen, is een investering van f. 200 miljoen gemoeid. Advocaat Koeman van de gemeente Arnhem schat dat de bouw ongeveer 1600 mensjaren werk oplevert voor de economisch zwakke regio.

De Raad van State-rechter maakt donderdag bekend of de hinderwetvergunning van het Akzodrome al dan niet geschorst wordt.

Reageer op dit artikel