nieuws

Amsterdam gebruikt minder tropisch hardhout

bouwbreed Premium

In Cobouw van maandag 10 januari staat onder de kop “Gebruik tropisch hardhout blijft hoog” onder meer dat Amsterdamvoorschrijft dat de buitenkozijnen in de gesubsidieerde nieuwbouw voor 1994 voor 52 procent uit naaldhout moeten bestaan.

Els Daems, coordinator duurzaam bouwen van de hoofdstad, schrijft naar aanleiding van dit bericht: In 1993 heeft Amsterdam een convenant gesloten met de Amsterdamse woningcorporaties, in overleg met stadsdelen en woonconcumenten, waarin o.a. is vastgelegd dat tropisch hout in de woning niet mag worden gebruikt. Voor gebruik buiten is afgesproken dat tropisch hout zo veel mogelijk moet worden vermeden. Doelstelling is het gebruik van dit hout zo veel mogelijk terug te dringen. De 52 procent, die in Cobouw wordt genoemd, slaat niet op een prestatie-eis of iets dergelijks, maar op een zeer positief resultaat van 1993. In 52 procent van de woningen worden kozijnen van naldhout gebruikt en in nog maar 20 procent van de woningen hardhout.

Reageer op dit artikel