nieuws

Ambtenaren op de bres voor Brusselse panden

bouwbreed

Enkele honderden ambtenaren die werken bij de Europese Commissie en bij de Europese ministerraad in Brussel zijn ten strijde getrokken tegen pogingen van de vastgoedmaatschappij Bernheim-Outremer om -opnieuw in de Europese wijk van de Belgische hoofdstad- enkele waardevolle monumentale gebouwen (een art deco-postkantoor en een rij prachtige oude herenhuizen) aan de slopershamer ten prooi te laten vallen.

Met hun actie willen de Europese ambtenaren onderstrepen dat zij -zoals nogal eens wordt verondersteld- helemaal niet verantwoordelijk zijn voor de barbaarse kaalslag in de Europese wijk, maar dat de Belgische en gemeentelijke politici met poontwikkelaars onder een hoedje spelen bij de afbraak van cultureel waardevolle gebouwen in Brussel. Volgens insiders wordt daarbij rijkelijk gestrooid met steekpenningen en voordelen in natura zoals snoepreisjes naar zonnige bestemmingen en andere geneugten.

Thans staat het uit 1937 daterende art deco-postkantoor op nummer 14 van de Kortenberglaan, die uitkomt op het Schumannplein, op het sloperslijstje. Een jaar geleden werd reeds besloten in de plaats van dit postkantoor een kantoortoren neer te zetten. Daarom kan de sloper elk ogenbik toeslaan.

geen garantie

Maar ook de beschermde huizen met de nummers 58 tot 64 op de Kortenberglaan en 82 tot 86 in de Michelangelolaan dreigen de slopers van Bernheim-Outremer op bezoek te krijgen, ook al staan die huizen op de inventaris van het Sint Lucasinstituut in Brussel dat al jarenlang strijdt tegen de afbraak en verloedering van het bouwkundig erfgoed in Brussel. Nummer 86 aan de Kortenberglaan is zelfs een zwaar beschermd monument, hetgeen helaas geen garantie biedt tegen de slopershamer. Onlangs heeft de premier van de Brusselse gewestregering, Charles Picqu, verklaard dat er in de Europese wijk van Brussel nog plaats is voor maar liefst 300 000 m2 nieuwe kantoren.

Misplaatst

Als men bedenkt dat er steeds meer kantoorruimte leeg komt te staan in Brussel en dat bijvoorbeeld het nog te renoveren Berlaymontgebouw, dat waarschijnlijk pas tegen het jaar 2000 weer in gebruik zal worden genomen, 3000 tot 4000 ambtenaren zou ke herbergen lijkt die opmerking van de Brusselse ‘eerste minister’ op zijn minst misplaatst. Bovendien neemt binnenkort de Europese ministerraad zijn intrek in een gigantisch nieuw gebouw aan het Schumanplein. Het oude Karel de Grote Gebouw, waar nu de ministerraden van de Europese Unie worden gehouden, is afgehuurd door de nieuwe tot de Europese Unie toetredende landen Finland, Noorwegen en Zweden die er hun permanente vertegenwoordigingen bij de Europese instellingen in zullen onderbrengen.

Bij verbouwingen blijven slechts facades over.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels