nieuws

Akzo toont zonder Nobel goed resultaat vierde kwartaal

bouwbreed

De nettowinst van Akzo (voor buitengewone lasten en voor de overname van Nobel) zal in het vierde kwartaal net als in het derde kwartaal hoger uitvallen dan in 1992.

“Hoewel wij momenteel nog niet over de resultaten van december beschikken, lijkt de verwachting voor het vierde kwartaal bewaarheid te worden”, aldus Akzo-topman jhr. mr. A.A. Loudon in zijn nieuwjaarstoespraak.

De activiteiten in de VS vertoonden dit jaar over de gehele linie betere resultaten, terwijl die in Europa ten opzichte van 1992 achteruitgingen, uitgezonderd Pharma. Zoals verwacht vallen ook de investeringen in 1993 hoger uit dan in 1992. De uitgaven voor duurzame produktiemiddelen zullen over het gehele jaar ongeveer f. 1,2 miljard bedragen tegen f. 0,9 miljard in 1992, aldus Loudon.

Verven

Op 27 januari wordt tijdens een extra aandeelhoudersvergadering de aandelenemissie voor de verwerving van het Zweedse Nobel Industrier AB toegelicht. De nieuwe groep Akzo Nobel Coatings, de grootste producent van verven ter wereld, zal volgens de emissieprospectus in eerste instantie bestaan uit elf business units. Daarvan komen vier onderdelen – Decorative Coatings, Industrial Coatings Europe, Industrial Coatings Nobel en Paints and Adhesives Nobel – in aanmerking voor integratie. Decorative Coatings en Industrial Coatings Europe zijn nu nog onderdeel van Akzo Coatings. Nobel Paints and Adhesives is in Europa een van de marktleiders in verven voor zowel de professionele en consumenten markten en voor lijmen voor de bouwsector. De groep verwacht een aanzienlijke kostenbesparing te ke realiseren in de sfeer van de aankoop van grondstoffen, de integratie van produktpakketten en het combineren van distributie en marketing-activiteiten. De nieuwe groep zal onder beheer komen van jhr. mr. H.A. van Karnebeek (1938) en de Zweed O. Mattsson PhD (1940).

Reageer op dit artikel