nieuws

Afremmen van autogebruik kostbare zaak

bouwbreed Premium

Uitvoering van de nieuwe Strategienota Mobiliteitsbeheersing gaat de provincie Gelderland veel geld kosten. Jaarlijks zal structureel vier miljoen gulden nodig zijn voor de uitvoering van beperkende maatregelen als de aanleg van fietsvoorzieningen, infrastructuur voor openbaar vervoer en carpoolers.

Voor andere maatregelen is nog eens f. 3,4 miljoen per jaar nodig maar deze zijn al in de begroting opgenomen.

Door de ingrepen moet het mogelijk worden de groei van het autoverkeer tot het jaar 2010 te beperken tot 21 indexpunten in vergelijking met basisjaar 1991. In dat jaar zijn in Gelderland 49 miljoen autokilometers per werkdag afgelegd.

Reageer op dit artikel