nieuws

Praktijkrichtlijn vervangt norm voor controlezeven

bouwbreed

Het NNI heeft het ontwerp van de praktijkrichtlijn NPR 2244 betreffende het toepassen van controlezeven uitgebracht. Commentaar op dit ontwerp kan tot 1 oktober 1993 worden ingediend bij het normalisatie-instituut te Delft. Het werk aan een derde druk van de norm NEN 2560 over dit onderwerp is inmiddels stopgezet.

Het Nederlands Normalisatieinstituut besloot tot uitbrengen van een algemene Nedeerlandse richtlijn voor het toepassen van controlezeven tijdens de werkzaamheden aan de derde druk van de norm NEN 2560 Controlezeven – Draadzeven en plaatzeven met ronde en vierkante gaten met gedetailleerde beschrijvingen en toleranties. Er bleek behoefte te bestaan aan een algemene Nederlandse richtlijn voor het toepassen van controlezeven.

Het ontwerp NPR 2244 Controlezeven – toepassing als aanvankelijke aanvulling op NEN 2560 en is tot stand gekomen met medewerking van de normcommissie ‘Zeven’ van de Technische Universiteit Delft.

In het ontwerp NPR 2244 worden algemene principes en werkwijzen beschreven voor de toepassing van controlezeven. De praktijkrichtlijn is in het algemeen van toepassing op zeven van korrel- en poedervormige materialen ter verkrijging van deeltjesgrootte verdelingen. De details van werkzijzen voor specifieke materialen kuinnen enigszins hiervan afwijken, omdat ze sterk afhankelijk zijn van de gestelde doelen en de materiaaleigenschappen.

Dat het werk aan de derde druk van NEN 2560 is stopgezet houdt verband met de Europese harmonisatie-afspraken voor normalisatie in verband met het CE-merk. Het NNI gaat het concept NEN 2560 gebruiken omtot voor Nederland aanvaardbare Europese versies van ISO normen uit de reeks 3310 te komen.

Het ontwerp NPR 2244 is te bestellen bij het NNI te Delft.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels