nieuws

Als u er niet meer bent

bouwbreed

Een ondernemer met een klein bedrijf is geen filosoof, maar een doener. Dat is maar goed ook, want het oprichten, uitbouwen en in stand houden van een eigen bedrijf is geen kinderspel. Toch gaat hij er af en toe bij zitten en denkt dan:wat gebeurt er als ik er niet meer ben?

Die gedachte doet nogal eens pijn. Het is logisch dat de ondernemer hoopt dat zijn schepping blijft voortbestaan. Hij weet heel goed dat zijn bedrijf op geen stukken na volmaakt is. Hij beseft dat geen enkele organisatie het eeuwige leven heeft, maar hij zou er heel wat voor geven als hij er zeker van kon zijn dat de zaak blijft draaien en winst oplevert, ook zonder hem. Per slot van rekening is het niet uitgesloten dat hij op een morgen het leven laat door een verkeersongeval of omdat zijn overbelaste hart er de brui aan geeft na alle ergernissen en spanningen. Geen mens weet hoe oud hij wordt.

Wat gebeurt er dan met de zaak? Daar pieker je van tijd tot tijd over. Bij voorbeeld als een collega of familielid te vroeg overlijdt.

Natuurlijk zijn er diverse theoretische oplossingen. De grote organisaties zijn zo onpersoonlijk dat ze wel blijven bestaan.

Hoewel ook dit in deze tijd niet meer zeker is. Wat zijn dan de kansen voor een klein bedrijf?

Je kunt er eventueel een BV of NV van maken, maar dat garandeert niets als er niet voldoende kapitaal overblijft. En als je er zelf niet meer bent, kan de familie beter contact geld op de bank hebben en van de rente leven.

Je staat dus voor het blok. Je moet vandaag, terwijl je nog gezond bent, van alles voorbereiden en regelen voor het geval je komt te overlijden. Daar zijn veel boeken over geschreven. De waarde van het bedrijf zou moeten worden bepaald, opdat het eventueel verkocht kan worden. Een opvolger zoeken, inwerken en klaarstomen.

De zaak institutionaliseren door een juridische vorm die onafhankelijk is van jou. Of de wat meer ongebruikelijke methoden:de onderneming aan het personeel cadeau doen, ofwel in korte tijd sterk uitbreiden en zo laten vervreemden.

Aan elk van deze methodes kleven bezwaren. Menig bedrijf is gewoon onverkoopbaar, vaak omdat er onvoldoende winst uitkomt om ervan te leven. Bij gebrek aan vraag, is de zaak niets waard. Een opvolger aantrekken, opnemen en betalen zit er vaak niet in en dat geldt ook voor een kind.

Het bedrijf laten opgaan in een ander (groter) geheel stuit vaak af op hetzelfde probleem.

Verder is het de vraag of personeel de firma cadeau wil hebben en of het in staat is de leiding over te nemen. Snel en goed uitbreiden heb je gewoonlijk niet in de hand. Samenwerking met andere ondernemingen lukt vaak ook niet door de hoge eisen van een of beide kanten. De kwestie is dat voortbestaan en rendement zozeer afhangen van de ondernemer, dat het bedrijf zonder hem vrijwel geen waarde heeft. Bovendien piekeren velen er niet over het bedrijf van iemand anders voort te zetten. Ze hebben hun eigen zorgen, onvoldoende kapitaal ofwel stichten veel liever een eigen bedrijf. Wanneer de huidige ondernemer er niet meer zou zijn, gaan immers andere dingen spelen.

In plaats van vakmanschap uit te oefenen, te presteren, vrij te zijn (voor zover dat gaat) blijft nu slechts het pure rendement over en dat is in de regel weinig voor een opvolger. Men mag immers niet verwachten dat deze genoegen neemt met dezelfde ‘betalingen in natura

als de oprichter. Het is erg jammer voor de trots van de ondernemer. Indien hij wegvalt, stopt zijn bedrijf gewoonlijk direct of na enige tijd.

Het kan natuurlijk ook anders en dat gebeurt wel eens. Maar dan moet de ondernemer wel heel vroeg zorgen dat zijn onderneming geldwaarde heeft.

Als regel kan dit alleen ten koste van de opbrengst tijdens zijn actieve leven. In feite spaart hij dan alleen en zelf voor later, voor een opvolger.

Weinig ondernemers hebben dit ervoor over, of ke het financieren. Een ondernemer mag nog zo fier succes hebben en van zijn schepping als zakenman en mens genieten, het is onontkoombaar dat een normaal klein bedrijf zozeer van hem persoonlijk afhangt, dat het met hem verdwijnt. Misschien is dat goed om een ander een kans te geven?

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels