nieuws

Tekort aan vaklieden heeft gevolg voor bedrijfsvoering

bouwbreed

Meer dan 40% van alle vacatures voor geschoolde vaklieden is moeilijk vervulbaar.

Bijna 5% van de bedrijven die voor hun personeelsvoorziening afhankelijk zijn van deze vaklieden stellen hun uitbreidingsplannen uit vanwege de problemen met het werven van personeel.

Arbeidsmarkt Frans Oremus Dat blijkt uit een onderzoek van Arbeidsmarkt Communicatie Adviesbureau (ACA).

Het adviesbureau hield op eigen initiatief een enquete onder het Nederlandse bedrijfsleven waaronder de bouw.

Het werven van vaklieden wordt steeds moeilijker. Eind 1992 was 40,4% van de vacatures voor geschoolde vaklieden moeilijk vervulbaar. Dit geldt voor alle branches, behalve de transport- en opslagbedrijven. De aanwasproblemen doen zich in alle regios voor, zij het in mindere mate in de noordelijke regio. De vaklieden waar het meest vraag naar is zijn timmerlieden, lassers, plaatwerkers en operators.

Het verloop van geschoolde vaklieden ligt beneden de 6%.

Alleen de bedrijven in de bouw- en installatiebedrijven hebben een hoger verloop (8,8%).

Knelpunt

Het gebrek aan specifieke ervaring en opleiding van potentiele kandidaten is volgens de geenqueteerden het grootste knelpunt bij het invullen van vacatures. Het gevolg hiervan is dat steeds meer bedrijven zelf opleidingen verzorgen waardoor geschoolde vaklieden bedrijfsgebonden kennis, kunde en ervaring opbouwen.

Een en ander bemoeilijkt hun overstap naar andere branches en zelfs naar andere bedrijven binnen de branche.

Het adviesbureau heeft de bedrijven tevens om mogelijke oplossingen gevraagd om de problematiek op te lossen.

Hieruit blijkt dat de helft van de bedrijven promotie en personeelsontwikkeling om hun vaklieden te behouden. Slechts 9% van de bedrijven denkt dat de arbeidsomstandigheden van invloed zijn op de aanwasproblematiek. Desondanks past 40% de arbeidsomstandigheden aan om geschoolde vaklieden te behouden.

Voorts wordt over het algemeen veel verwacht van vanuit de branche geinitieerde wervingscampagnes. Wanneer een wervingsactie niet de juiste kandidaten oplevert, stelt bijna de helft van de bedrijven de eisen ten aanzien van opleiding en ervaring bij en leidt 13% zelf op. Tot slot blijkt dat wanneer een vacature niet kan worden vervuld, meer dan de helft van de bedrijven gebruik maakt van een uitzendbureau.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels