nieuws

Grote bouwactiviteit in regio Utrecht verwacht

bouwbreed

In de regio Utrecht moeten tussen 1995 en 2005 60000 woningen, 1650000 m2 kantoorruimte en 840 hectare bedrijfsterreinen worden gerealiseerd. Rond de stad Utrecht moet het doorgaande verkeer van het verkeer dat de stad in wil worden gescheiden door een verdieping van een deel van de Rijksweg A2 of door zelfs een gedeelte van de A2 ondergronds aan te leggen.

Dit staat in de nota hoofdlijnen Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) die gisteren door het Regionaal Beraad Utrecht (RBU) is gepresenteerd. Bedoeling is dat in het najaar het Ontwerp-ISP het bestuurlijk overleg ingaat. Pas in de loop van volgend jaar zal het definitieve structuurplan worden vastgesteld waarna met de uitwerkingen in de vorm van bestemmingsplannen en bouwplannen een begin kan worden gemaakt.

In het gisteren gepresenteerde rapport geven de tien RBU-gemeenten (De Bilt, Bunnik, Houten, Nieuwgein, IJsselstein, VClueten-De Meern, Maarssen, Utrecht en Maartensdijk) hun gezamenlijke visie over de vraag hoe de regio zich in de periode 1995-2005 moet ontwikkelen. Het plan borduurt overigens voort op andere uitbreidingsplannen voor de regio Utrecht met dezelfde doelstellingen, zoals een sterkere economische positie en een beter woon- en leefklimaat.

Volgens het RBU is er tot 2015 behoefte aan totaal 60000 extra woningen, 840 hectare bedrijfsterreinen en ruim anderhalf miljoen vierkante meter kantoorruimte. De glastuinbouw zal worden verplaatst van Vleuten-de Meern naar een plek ten zuidwesten daarvan.

Verkeer

Om rond de stad Utrecht het doorgaande snelverkeer te scheiden van het verkeer dat naar de stad moet, wil het RBU het liefst een gedeelte van de rijksweg A2 langs het Amsterdam-Rijnkanaal onder de grond brengen. De Utrechtse wethouder G. Mik tevens voorzitter van de Stuurgroep ruimtelijke ordening van het RBU, plaatste hierbij direct de kanttekening dat dit bij Rijkswaterstaat op de nodige weerstand zal stuiten: “Het zal ook miljarden gaan kosten” , aldus Mik.

Een tweede optie die volgens hem wel kan worden gerealiseerd, is een verdieping van de rijksweg in een soort bak. Het langzame, regionale verkeer kan er dan overheen rijden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels