nieuws

Fins Movax-trilblok met dubbele klem

bouwbreed

Acodeq International te Leiden heeft de verkooprechten verworven van het Finse Movax trilblok UV 75. De prestaties van dit blok werden onlangs op een werk van het aannemingsbedrijf Schouls BV uit Leiden aan de praktijk getoetst. Zelfs een tien meter dik zandpakket bleek voor dit type blok geen onoverkomelijke barrie`re.

Bij de beproeving van het Finse blok kon worden vastgesteld dat niet alleen een uitzonderlijk groot slagvermogen wordt geleverd (totaal 50 ton) maar dat door het bijzondere concept voor het blok ook andere werkzaamheden zijn weggelegd. Interessant is bovendien dat de UV 75 zich uitstekend laat gebruiken aan de hydraulische graafmachine en dat niettemin profielen in lengten tot 14 meter met de machine ke worden ingebracht.

En daarvoor is beslist geen giekverlenging nodig. Het Movax-trilblok onderscheidt zich met name door twee onder elkaar liggende en zijdelings aangrijpende profielklemmen. Daar het blok hiermee niet meer op de kop van de damplank behoeft te worden geplaatst wordt geen beperking gesteld aan de lengte van de te trillen damwand. De onderste klem is over 90O in neerwaartse richting te draaien. Op deze wijze is met het blok, zoals een conventioneel blok, ook van bovenaf te werken. Een geintegreerde 360O roterende zwenkmotor alsmede kleine hydraulische verstelcilinder verlenen het blok een grote beweeglijkheid wat het hanteren en verladen van de stalen damplanken zeker vergemakkelijkt. Met de beide profielklemmen ke vijf planken gelijktijdig worden gehanteerde, zodat voor alle werkzaamhedem rond het damwandtrillen met het trilblok kan worden volstaan zonder de noodzaak van een extra hijskraan. Bij scheefstand van de machine in geaccidenteerd terrein kan het trilblok door de horizontale en verticale verstelmogelijkheid steeds loodrecht werken.

De machinist is derhalve niet verplicht om voor aanvang van de werkzaamheden het terrein uit te vlakken. Het werken met het trilblok wordt daarnaast belangrijk vereenvoudigd door de meegeleverde hoekmonitor. Deze computergestuurde monitor wordt in de machine gebouwd en werkt o.a. met een geheugen zodat elke volgende damwand in exact dezelfde hoek komt te staan (de maximale tolerantie hierop is 0,2 mm). De UV 75, overigens nog het enige model dat leverbaar is, is uit te rusten met diverse hulpstukken. Daarmee zijn ook nog andere werkzaamheden voor dit blok weggelegd. Zo zijn met behulp van een snelkoppeling respectievelijk een trilplaat, een asfaltsnijder of een trilwals, in een- of twee-drums uitvoering, te monteren. Daarnaast is door montage van een beitelhouder aan de onderzijde van het blok het zelfs mogelijk een stalen beitel te hanteren. Door de beide profielklemmen te voorzien van speciale ronde paalklemmen wordt het plaatsen van palen in harde grond met dit trilblok bijna kinderspel.

In het voormalige Oost-Duitsland plaatst men op deze wijze in hoog tempo telefoonpalen. Met de beitel worden in de harde ondergrond vooraf gaten geslagen waarna met de beide paalklemmen de palen in het gat worden getrild. Dankzij het intrillen onstaat rond de paal een goede stabiele verdichting van de grond.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels