nieuws

Zuid-Holland tevreden, Gelderland is boos

bouwbreed Premium

De provincie Zuid-Holland is tevreden over het laatste Kamerdebat waarin de regeringspartijen akkoord gingen met de extra f. 750 miljoen die het Kabinet beschikbaar heeft gesteld voor de Betuwelijn. Gelderland is daarentegen boos, en is vooral teleurgesteld in de PvdA.

Trokken de twee provincies in het begin van de discussie over de Betuwelijn nog samen tenstrijde tegen minister Maij om de lijn onder het maaiveld te krijgen, momenteel liggen de meningen mijlenver uiteen. Als het aan gedeputeerde Jansen (VVD) van Zuid-Holland ligt gaat vandaag nog de eerste spade de grond in. ‘In eerste instantie heb je natuurlijk een ideaalbeeld van hoe die lijn er uit moet komen te zien. Op een gegeven moment wordt je echter toch realistischer. Die lijn moet er komen en ik heb het gevoel dat het parlement het uiterste uit het Kabinet heeft weten te zuigen. Ik kan me kortom goed vinden in de plannen zoals die er nu liggen.’ De Zuid-Hollandse gedeputeerde voegt eraan toe dat hij bij de defintieve tracevaststelling volgend jaar er wel voor zal pleiten het bedrijfsleven meer gelegenheid te geven met kwaliteitsvoorstellen te komen. ‘Ik vind dat wel een punt dat minister Maij heeft laten liggen.

Rijkswaterstaat is bij de ontwikkeling van de Betuwelijn van een wel heel erg simpel rail- en bielzensysteem uitgegaan. De deur voor het bedrijfsleven zat dicht. Bij de stormvloedkering in Rotterdam is dat beter verlopen. Een aantal bedrijven heeft hier, binnen de kaders, zijn vrije gang ke gaan. Daar is een kwaliteitsoplossing uit naar voren gekomen. Ik denk echter dat er bij de Planologische Kernbeslissing llll nog wel ruimte komt voor innovaties in de Betuwelijn.”

PvdA

Zijn liberale collega in Gelderland, gedeputeerde De Bondt, denkt er heel anders over. Hij beschouwt het Kamerdebat als een gemiste kans van het parlement om te komen tot een Betuwelijn met draagvlak. Hij is met name teleurgesteld in de parlementarier Feenstra (PvdA) die hem voorafgaand aan het debat persoonlijk had beloofd het door Gelderland in de publiciteit gebrachte plan voor een geboorde tunnel door de aannemerscombinatie Aduco/Obayashi te steunen.

Vervolg op pag. 2

Reageer op dit artikel