nieuws

Zuid-Holland krijgt geen steun uit Europees fonds

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van ZuidHolland zeggen diep teleurgesteld te zijn over het besluit van de Europese Commissie de regio Rijndelta-industrieel geen steun te verlenen uit de Europese Structuurfondsen.

Deze regio omvat de zuidelijke Maasoever bij Rotterdam en het Drechtstedengebied. Het dagelijks bestuur noemde de regio in de aanvraag een ‘zone, in het bijzonder stedelijke zone, die zich geplaatst ziet voor ernstige problemen in verband met de sanering van vervallen industrieterreinen.’

De regio was ook aangemeld als ‘stedelijk gebied met een werkloosheid die 50 procent boven het Europese gemiddelde ligt’. Op grond van deze criteria krijgen Arnhem-Nijmegen en Groningen-Stad wel EG-steun. Het blijkt dat in andere landen een groot aantal stedelijke gebieden wel in aanmerking komt voor geld uit de Europese Structuurfondsen.

Het college vraagt zich af of Nederland in de onderhande lingen met de Europese Commissie wel voldoende de ernst van de toestand in de grootstedelijke gebieden onder de aandacht heeft gebracht. De absolute cijfers voor de regio Rotterdam/Drechtsteden tonen die ernst volgens GS onomstotelijk aan. Volgens het college voert het kabinet een economisch beleid dat niet is gericht op de structurele problemen in de Randstad.

Reageer op dit artikel