nieuws

Zakelijke dienstverlening

bouwbreed

Voor (het herstel van) de vraag op de kantorenmarkt is het onder meer van belang, of het de vraagzijde van de markt in economisch opzicht voor de wind gaat. Een belangrijk deel van de kantorenvoorraad is in gebruik bij de zakelijke dienstverlening. Voor 1992 zijn de resultaten van een groot deel van deze ondernemingen nu bekend. Een overzicht.

De 55400 ondernemingen in de zakelijke dienstverlening, waarvan het CBS onlangs de bedrijfsresultaten heeft gepubliceerd, hebben naar schatting tezamen rond 9 miljoen m2 bruto-kantoorvloeroppervlak in gebruik. Dat is ruim een kwart van de totale voorraad. Als deze ondernemingen groeien en bloeien zullen zij goede klanten van de bouw blijven.

Hoewel er ingenieurs- en accountantsbureaus zijn met duizenden werknemers, zijn de bedrijven in deze sector gemiddeld vrij klein: 5,6 werkzame personen per onderneming. Ingenieurs- en architectenbureaus e.d. zijn gemiddeld wat groter (7,4 w.p.), economische adviesbureaus veel kleiner (2,7 w.p.). De totale netto-omzet die de bedrijven in 1992 samen behaalden bedroeg ruim 48 miljard gulden, of gemiddeld f. 157000 per werkzame persoon. In de reclame-business was dat met bijna f. 320000 veel hoger, terwijl uitzendbureaus zelfs op een netto-omzet van zes ton per w.p. uitkwamen.

Interessanter dan de hoogte van de omzet, is de opbouw van kosten en resultaat.

Gemiddeld komt de inkoopwaarde of kostprijs in deze sector op eenderde van de omzet, de bruto-winst dus op tweederde, behalve bij de reclame- en uitzendbureaus, waar de verhoudingen omgekeerd liggen. Van de bruto-winst is uiteraard een flink deel bestemd voor personeelskosten. Overigens moeten deze laatstgenoemde cijfers met enige terughoudendheid worden bezien. Vooral bij accountants-, boekhoud- en belastingbureaus wordt de netto winst vaak beschouwd als beloning van de vennoten. Ook bij economische adviesbureaus zal dat nogal eens het geval zijn. De winst wordt dan opgenomen bij de personeelskosten en blijkt daardoor niet rechtsstreeks uit de statistiek.

De overige exploitatiekosten maken bij alle dienstverleners maar een klein deel van de omzet uit. Als we bedenken dat hierin alle posten zijn verzameld voor inrichting, representatie, reis- en verblijfskosten, verwarming, schoonmaak, verlichting, computers en software, druk- en kopieerkosten, telefoon en fax, enz. enz., dan moeten de huisvestingskosten wel heel licht drukken op de omzet van dienstverlenende bedrijven. Gemiddeld voor alle ondernemingen komt deze post op nog geen 17%. Bezuinigen op huisvestingskosten heeft daarom in de dienstverlening niet zo veel zin.

Resultaten

In bijgaand staatje zijn enkele gegevens verzameld die een indruk geven van het reilen en zeilen van de verschillende soorten dienstverleners in het jaar 1992. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn hier een aantal kleine posten uit de statistiek weggelaten. Bij het resultaat voor belastingen moet, gezien het voorgaande, worden bedacht dat dit eerder een minimum uitkomst weergeeft. Zelfs zonder deze overweging zag het er voor deze bedrijven niet slecht uit. Gemiddeld kwam het resultaat voor belastingen uit op bijna 9%, waarbij de uitzendbureaus met ruim 5% het laagste scoorden en de accountants- enz. bureaus met meer dan 15% het hoogste.

Terwijl het bij veel ondernemingen, vooral in de industrie, in 1992 al duidelijk minder ging, mocht de zakelijke dienstverlening nog niet klagen. Ook voor de komende jaren zijn de vooruitzichten voor deze sector over het algemeen niet onredelijk. Hoewel de kantorenmarkt tegenwoordig een beetje in de lappenmand terecht is gekomen, is het goed om te weten dat er een stevige bodem in de markt ligt met ondernemingen die nog goed hun brood ke verdienen.

Reageer op dit artikel