nieuws

Winstherstel bij Oskomera door inlevering loon

bouwbreed Premium

De winst van staal- en aluminium constructeur Oskomera uit Deurne is herstellende. Dat is een gevolg van het feit dat de 230 personeelsleden het gehele jaar een half uur extra hebben gewerkt zonder daarvoor loon te ontvangen.

In het personeelsblad Profiel ligt algemeen directeur Antoon van Osch een tipje van de financiele sluier op van een onderneming die door een dal is gegaan.

Niet alleen het personeel heeft ingeleverd. Er werd ook een fors bezuinigingsprogramma doorgevoerd. ‘We streven naar een eigen vermogen van minimaal 30 procent van het balanstotaal. Binnen een of twee jaar is dit verwezenlijkt. Hierdoor worden we minder afhankelijk van banken of andere financiers.’ Ontevreden is Van Osch nog over de liqiditeitspositie. ‘Deze is onvoldoende verbeterd. Hoewel we meer winst maken en dus meer geld zouden moeten hebben, blijft teveel geld in werken zitten en komt het te slecht binnen.’

De omzet ontwikkelt zich, mede door de overname van Van Thiel Space Systems eerder dit jaar, goed. Ten opzichte van vorig jaar neemt deze toe met circa f. 3 miljoen tot f. 56 miljoen, daarvan komt f. 9 miljoen uit het buitenland. De afdeling Staal genereert 30 procent van de totale omzet.

Reageer op dit artikel