nieuws

Werkgeversboete wao willekeurig bepaald

bouwbreed

De wet die voorschrijft dat bedrijfsverenigingen werkgevers een boete moeten opleggen van maximaal een half jaarsalaris voor een personeelslid dat de wao in gaat, is voor verschillende uitleg vatbaar.

Het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam signaleert dat in een nog niet gepubliceerd onderzoeksrapport voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Volgens de onderzoekers zijn het ABP, het Spoorwegpensioenfonds en enkele bij het GAK aangesloten bedrijfsverenigingen strikt in de leer. Zij vorderen de boete in als de werknemer na een jaar ziektewet en een jaar wao nog geen vervangend, betaald werk heeft.

Andere bedrijfsverenigingen zien echter af van de boete als de werknemer na die twee jaar niet volledig arbeidsongeschikt is (minder dan 80 tot 100 procent), en niet is ingegaan op een reeel aanbod voor vervangend werk bij de eigen werkgever.

Het ministerie heeft het rapport in september in concept gekregen maar nog steeds niet gepubliceerd. Eerder is op last van het ministerie een concluderend deel van een tussentijds rapport van de onderzoekers, met aanbevelingen voor verbe tering van de regeling, geschrapt.

Aanpassing

Het instituut adviseert onder meer geen onderscheid te maken tussen arbeidsongeschiktheid door beroepskwalen en ongelukken in eigen tijd (sportletsel, auto-ongeval).

Staatssecretaris Wallage heeft de werkgeversorganisaties uitgenodigd juist over een bijstelling in deze sfeer te komen praten. Vooral kleinere ondernemers met weinig personeel komen door de boetes in de problemen.

Faillissementen zijn bepaald niet uitgesloten. Grotere ondernemingen hebben er nauwelijks last van. Zij ke het financiele risico spreiden door een bedrag voor potentiele boetes te reserveren. Die reservering kan bovendien worden afgetrokken van de belastbare winst.

De wet schiet zijn doel voorbij, concluderen veel werkgevers.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de boete zou worden opgelegd aan ondernemingen die wel aangepast werk hebben maar dat niet aanbieden. De wao-systematiek staat dat echter in de weg. De vraag of iemand volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, hangt niet zozeer af van de ernst van zijn handicap, als wel van wat hij tot dan toe heeft verdiend. Hoe hoger het oude salaris, des te hoger het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Reageer op dit artikel